Wczoraj, 6 lutego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2019 roku. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał przybyły gości, a następnie krótko omówił i scharakteryzował zadania i cele realizowane przez komendę w minionym roku.

W dalszej części spotkania Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg. Marek Augustynowicz oraz asp. sztab. Andrzej Osowski kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym przedstawili prezentację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Nidzickiego realizowanych w ciągu roku przez funkcjonariuszy komendy.

Podsumowując miniony rok bryg. Krzysztof Mierzejewski podziękował za współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, służbom współdziałającym oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

Starosta Marcin Paliński wyraził uznanie dla codziennej, sumiennej i ofiarnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nidzickiego, ratującej ich zdrowie, życie i mienie.

W wydarzeniu udział wzięli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Robert Fliciński, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, włodarze gmin Powiatu Nidzickiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i lokalnej prasy.