W dniu wczorajszym Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek, w imieniu Zarządu Powiatu Nidzickiego, przekazali dyrektorom powiatowych placówek oświatowych sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania zakupiony ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Za kwotę prawie 70 tys. złotych zostały zakupione laptopy dla uczniów szkół ponadpodstawowych, tj. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.