Z inicjatywy Starosty Marcina Palińskiego na terenie Powiatu Nidzickiego trwa akcja informacyjna mająca na celu dotarcie do każdego mieszkańca z informacją o wytycznych i zaleceniach służb sanitarnych. To bardzo ważny krok w kierunku zbudowania społecznej świadomości o zagrożeniu jakim jest wirus SARS-CoV-2 i skutkach jego pandemii.

W dniu dzisiejszym Starostwo Powiatowe w Nidzicy odwiedzili żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie, którzy zadeklarowali pomoc w rozpowszechnianiu ulotek informacyjnych na terenie każdej gminy Powiatu Nidzickiego.