Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego nie stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 25 marca 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową – 50 osób