Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 2 kwietnia 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową – 105 osób

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 77

Gmina Janowiec Kościelny: 7

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 16

Liczba osób, które zakończyły kwarantannę domową - 11