Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 7 kwietnia 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową – 112 osób

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 79

Gmina Janowiec Kościelny: 3

Gmina Janowo: 7

Gmina Kozłowo: 23