Od środy rozpoczynamy akcję "Maseczka dla Każdego". Powiat Nidzicki wspólnie z Gminą Nidzica zakupił trzywarstwowe maseczki, które dzięki wspólnym działaniom zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców Nidzicy. Już od środy rozpoczniemy ich bezpłatną dystrybucję.

Na terenie Gminy Nidzica powstaną punkty obsługiwane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej:
1. Parking naprzeciwko Starostwa Powiatowego ul. Traugutta,
2, Skwer naprzeciwko Urzędu Miejskiego,
3. Parking przy ul. Jagiełły,
4. Zatoka przy sklepie spożywczym SPOŁEM ul. 1-go Maja.

Punkty obsługiwane będą w środę i czwartek w godz. 9:00-18.00.

Dystrybucją na terenach wiejskich Gminy Nidzica zajmą się sołtysi i Straż Miejska.

Powiat Nidzicki wspomógł także gminy Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny w zakupie maseczek dla ich mieszkańców. Maseczki będą rozdawane przez Urzędy Gminy.

W tym trudnym dla wszystkich okresie chcemy wspomóc nidzickich przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w produkcję maseczek. Zakupiliśmy również maseczki w jednej z nidzickich firm, która zajmuje się ich sprzedażą. Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców stały się priorytetem.

Dzięki bardzo dobrej współpracy samorządów oraz lokalnych przedsiębiorców będziemy mogli ograniczyć skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Powiatu Nidzickiego. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy angażują się we wspólne działania.