Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 12 maja 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 12 maja 2020 r., godz. 11.00:

 liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

 liczba osób wyzdrowiałych - 1

 liczba osób objętych kwarantanną domową – 79

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 58

Gmina Janowiec Kościelny: 6

Gmina Janowo: 14

Gmina Kozłowo: 1