W dniu dzisiejszym odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Nidzicy, podczas której radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Starosta Marcin Paliński, w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2019 rok. Udzielenie tego absolutorium to nie tylko ukoronowanie pracy Zarząd, to dowód uznania dla Radnych oraz dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją budżetu. Wszyscy wiemy, że jego wykonanie to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Starosta swoje szczególne podziękowania skierował do Pani Skarbnik Renaty Mróz, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy na czelę z Panią Sekretarz Elżbietą Bieniek oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Rok 2019 był dla Powiatu Nidzickiego rokiem historycznym, przede wszystkim pod względem realizowanych inwestycji. Podejmowane działania stały się milowym krokiem w rozwoju społeczno-gospodarczym Powiatu. Inwestycyjne sukcesy mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy i działania, a dotychczasowa współpraca i zaangażowanie przynoszą efekty w postaci dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny.