Wieloletnia współpraca dotycząca obronności oraz wymiana doświadczeń była głównym tematem spotkania Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Mariusza Sztorca i Starosty Powiatu Nidzickiego Marcina Palińskiego.

W spotkaniu udział wzięli również: Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Olsztynie mjr Zbigniew Stakun oraz Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego SP w Nidzicy p. Witold Szempliński. Obecny był również kapelan Garnizonu Olsztyn ks. kpt. Marek Rycio.

źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie