5 września w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. Wydarzenie te zostało połączone z koncertem chopinowskim w wykonaniu jednego z najwybitniejszych, współczesnych pianistów - Marka Brachy.

W tym roku stypendia otrzymało 32 stypendystów w ramach programów takich jak:

- Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości: 21 stypendystów

- ŻAK: 5 stypendystów

- ŻAK im. Briana LaViolette: 1 stypendysta

- Stypendia pomostowe: 5 stypendystów

W uroczystym wręczeniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz Wicestarosta Nidzicki Paweł Przybyłek. W swoim wystąpieniu Wicestarosta podkreślił, że stypendia te są owocem ciężkiej pracy uczniów i wysokiego poziomu kształcenia w placówkach oświatowych naszego powiatu. – Nie bez powodu Powiat Nidzicki jest znów najlepszy pod względem zdawalności matur w województwie warmińsko-mazurskim. Te stypendia i bardzo dobre wyniki to dowód na to, że mamy niezwykle uzdolnioną młodzież – mówił Wicestarosta Paweł Przybyłek.

Wszystkim tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz realizacji zamierzonych celów w życiu osobistym i zawodowym.