21 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy oficjalnie zakończono remont świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczył Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
, oraz zespół BUDIMEX, który realizuje budowę Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych dla Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Dzięki staraniom zespołu BUDIMEX złożono wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany i decyzją Zarządu BUDIMEX S.A w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Grant na Wolontariat” na wykonanie remontu wraz z wyposażeniem świetlicy szkolnej w kwocie 18 800 zł.
Szczególnie podziękowania należą się:
Kierownik Kontraktu - Grzegorz Chudzik
Kierownik Budowy- Klaudia Breńska
Kierownik Robót- Andrzej Nowicki
Kierownik Robót- Krzysztof Janiszewski
Inżynier Budowy- Barbara Duliasz
Specjalista Inżynier- Katarzyna Wróblewska
Specjalista Inżynier- Ewelina Paszkot
Kierownik Robót Elektrycznych- Marek Grabowski
Kierownik Robót Sanitarnych- Mariusz Sadłowski
Specjalista ds. Ekonomicznych- Paulina Wosiak
Panu Kazimierzowi Zawistowskiemu
Panu Dawidowi Piotrowskiemu
,którzy wykazali dużo cierpliwości i oddania swojej pracy.