Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r.”

Uchwała_w_sprawie_rozstrzygnięcia_konkursu.pdf