Pod koniec ubiegłego roku Starosta Marcin Paliński oraz radny Rady Powiatu Zbigniew Słupski udali się z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, podczas której Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski przekazał informacje na temat rozpoczętego już remontu placu wewnętrznego KP PSP w Nidzicy.
Remont obejmuje m.in., rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej i krawężników, wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki brukowej, likwidację kanału najazdowego dla samochodów, likwidację wiat śmietnikowych, likwidację podziemnego zbiornika na wodę, demontaż stacji paliw wraz z podziemnymi zbiornikami, regulację studni instalacji burzowej, wymianę uszkodzonego hydrantu nadziemnego na podziemny, likwidację słupów oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę części ogrodzenia.
Powiat Nidzicki, w ramach zawartego w ubiegłym roku porozumienia, przekazał dla Komendy PSP w Nidzicy 20 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej remontu placu wewnętrznego.
Ponadto, Komendant Straży zaprezentował nowo zakupiony samochód operacyjny, który wzmocni potencjał ratowniczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, ale także wpłynie na poprawę jakości i skuteczności prowadzonych działań.
zdjęcia: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy