Drodzy Państwo,
 
pragnę poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zajął pierwsze miejsce w rankingu powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego i otrzymał statuetkę dla wyróżniających się instytucji rynku pracy za rok 2020.
 
Punkty, na podstawie których stworzono ww. ranking, przyznawane były w oparciu o ustalone wcześniej kryteria dotyczące liczby zarejestrowanych w urzędach osób, stopy bezrobocia, udziału wybranych grup zarejestrowanych bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych, udziału ofert niesubsydiowanych w ogóle pozyskanych ofert pracy, efektywności zatrudnieniowej oraz poziomu wykorzystania środków Fuduszu Pracy.
 
To prestiżowe wyróżnienie to dowód na to, że nasze dotychczasowe działania są słuszną odpowiedzią na obecne wyzwania. Naszym priorytetem są przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji, rozszerzenie dostępu do usług rynku pracy oraz promocja programów kształcenia ustawicznego.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
 
141584006 708729546681113 6714845825379672049 o