W dniu dzisiejszym z wizytą do Starostwa Powiatowego w Nidzicy przybył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Pan Zdzisław Szczepkowski, który w obecności Starosty Marcina Palińskiego i Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy Lecha Brzozowskiego wręczył dla Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Pani Aleksandrze Nowogórskiej wyróżnienie I stopnia, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy otrzymał za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2020 roku.

Starosta Marcin Paliński złożył na ręce Pani Dyrektor podziękowania dla całego zespołu, który konsekwentnie i ciężko pracował na ten wielki sukces. – Za każdym sukcesem stoją ludzie, ich zaangażowanie, a także wiele godzin, często żmudnej, ale skutecznej pracy. Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje oraz dziękuję za podejmowane działania na rzecz nowoczesnego rynku pracy. – mówił Starosta Marcin Paliński.