24 czerwca na terenie nowo wybudowanego dworca kolejowego w Nidzicy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego.

Podczas konferencji padło wiele ciepłych słów w kierunku władz samorządu Powiatu Nidzickiego, które współpracując z władzami samorządów gminnych zrealizowały i nadal realizują wiele inwestycji. Minister Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na piękny dworzec kolejowy, który już wkrótce będzie wspaniałą wizytówką jako jeden z najnowocześniejszych, w swojej klasie, dworców w Polsce. Starosta Marcin Paliński podziękował Ministrowi, Wojewodzie oraz samorządowcom za nieocenione wsparcie, dzięki któremu obserwujemy dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Nidzickiego.

Wśród gości biorących udział w konferencji byli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Mateusz Budka, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Sekretarz Powiatu Elżbieta Bieniek oraz Skarbnik Powiatu Renata Mróz. Po konferencji wszyscy zebrani udali się na miejsce realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w powiecie, tj. przebudowy ulicy Kościuszki.

Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Patryk Kozłowski - radny sejmiku wojewódzkiego uczestniczyli dziś w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Nasza reprezentacja przywiozła z tego spotkania wiele dobrych dla nas informacji, ale bez wątpienia najważniejszą jest pokaźne dofinansowanie nie tylko Powiatu Nidzickiego ale również naszych gmin.

Powiat Nidzicki 2 541 592 zł
Gmina Janowiec Kościelny 500 000 zł
Gmina Kozłowo 500 000 zł
Gmina Janowo 500 000 zł
Gmina Nidzica 3 738 696 zł

To rządowe dofinansowanie na łączną kwotę 7 780 288 zł dla wszystkich samorządów wchodzących w skład Powiatu Nidzickiego! Środki te otrzymaliśmy jako wsparcie Rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Wspomniane środki zostaną zagospodarowane jako wkład własny do przyszłych, planowanych w Powiecie Nidzickim inwestycji z możliwością zagospodarowania ich do 2022 roku. Pozwoli to Radnym i Zarządowi Powiatu Nidzickiego podejmować ze spokojem kolejne decyzje i realizować dalszy rozwój Powiatu Nidzickiego.

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 19

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 5

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 9

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 29 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 21

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 5

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 11

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 26 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 12

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 3

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 4

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 25 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 12

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 3

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 4

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 17

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 4

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 8

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 23 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 12

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 3

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 4

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 22 czerwca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 12

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 3

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 5

Gmina Kozłowo: 4

                                                                                                          

W dniu dzisiejszym odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Nidzicy, podczas której radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Starosta Marcin Paliński, w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2019 rok. Udzielenie tego absolutorium to nie tylko ukoronowanie pracy Zarząd, to dowód uznania dla Radnych oraz dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją budżetu. Wszyscy wiemy, że jego wykonanie to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Starosta swoje szczególne podziękowania skierował do Pani Skarbnik Renaty Mróz, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy na czelę z Panią Sekretarz Elżbietą Bieniek oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Rok 2019 był dla Powiatu Nidzickiego rokiem historycznym, przede wszystkim pod względem realizowanych inwestycji. Podejmowane działania stały się milowym krokiem w rozwoju społeczno-gospodarczym Powiatu. Inwestycyjne sukcesy mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy i działania, a dotychczasowa współpraca i zaangażowanie przynoszą efekty w postaci dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny.