24 maja, w sali zabaw „Madagaskar” w Nidzicy odbyły się obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W wydarzeniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski, Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek, którzy złożyli na ręce rodziców podziękowania i kwiaty, a dzieciom słodkie upominki. Starosta Marcin Paliński zabierając głos podkreślił, że dając komuś dom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłości.

Na koniec czekał wszystkich słodki poczęstunek, a dzieci mogły wziąć udział w wielu przygotowanych dla nich atrakcjach.

W dniu dzisiejszym, 24 maja, odbyło się uroczyste otwarcie budowy nowego dworca w Nidzicy, w którym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m. in. Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski, Dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt, radny Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Amdrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, przedstawiciele PKP oraz lokalnych mediów.

Obiekt powstanie formule Innowacyjnych Dworców Systemowych - autorskiego projektu PKP S.A. Nowoczesny budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie budowy jest planowane na połowę 2020 roku.

Prace obejmą zarówno gruntowną przebudowę dworca kolejowego, jak i odnowienie przestrzeni wokół dworca. Na dworcu oprócz poczekalni i toalet znajdą się także pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe oraz punkt biblioteczny. Budynek dworca zostanie wyposażony w monitoring, system alarmowy i tablice informacji dynamicznej o rozkładzie jazdy pociągów. Dworzec będzie otoczony zielenią, a jednym z ciekawych rozwiązań architektonicznych będzie wieża zegarowa.

Dworzec w Nidzicy zostanie zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość inwestycji to niemal 17 mln zł. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest firma A-Projekt Sp. z o.o.

zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Również dziś miały miejsce obchody Powiatowych Dni Rodziny, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji rodzin w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Wojciecha w Nidzicy , po czym uczestnicy przemaszerowali na plac przy Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II na ulicy Krzywej. Podczas uroczystego otwarcia Powiatowych Dni Rodziny głos zabrali zaproszeni goście, m. in. starosta Marcin Paliński.  - Rodzina to podstawowa i najważniejsza komórka społeczna zbudowana i oparta na fundamencie szczęśliwego małżeństwa. Trzeba pamiętać, że to właśnie w rodzinie dzieci uczą się wartości ludzkich i chrześcijańskich, poszanowania zasad i przebaczania drugiemu człowiekowi. We własnym domu młodzi ludzie odkrywają, czym jest miłość i uczą się kochać. – powiedział.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród rodzin z Powiatu Nidzickiego, które tłumnie przybyły żeby razem świętować.

W tegorocznych obchodach udział wzięli: Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, Wójt gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, radni powiatowi, gminni, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy Ewa Gałka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kamińska oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Kalinowska.

Dziś, 23 maja w Starostowie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego i wicestarosty Pawła Przybyłka z wicewojewodą warmińsko-mazurskim Sławomirem Sadowskim.
Rozmowy dotyczyły bieżących działań realizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego oraz współpracy samorządu powiatowego i gminnego z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.
W spotkaniu wzięli udział także przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

W dniu 22.05.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyły się pierwsze indywidualne mistrzostwa w biegach przełajowych powiatu nidzickiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod patronatem Starosty Nidzickiego. Celem biegów przełajowych było promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży. Wydarzenie sportowe zostało połączone z Dniem Otwartym, na którym uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przedstawili profesjonalny pokaz kelnerski obsługi klienta. Uczennice demonstrowały również jak szybko można sporządzić smaczne i zdrowe koktajle mleczno – owocowe. Dużo miejsca poświęcono działaniom na rzecz zdrowia. Powstał Punkt Promocji Zdrowia z możliwością pomiaru ciśnienia, wagi i obliczenia BMI. W ramach promocji zdrowego stylu życia przygotowano pokaz i poczęstunek zdrowej żywności. Uczniowie Technikum Agrobiznesu zaprezentowali stoisko rolnicze i nowoczesne maszyny. Zainteresowani uczniowie - goście możliwość zobaczyć sprawdzić w jakich warunkach pracuje współczesny rolnik. Swoją pracę przedstawił Samorząd Uczniowski ZSRiO, oferując jednocześnie pamiątkowe zdjęcia z foto budki.

Bogaty program zdrowego stylu życia skierowany był do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy bardzo licznie przybyli do naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Nidzicki p. Marcin Paliński, Wicestarosta p. Paweł Przybyłek oraz Kierownik WOPRiZK p. Jolanta Tymińska. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć: szkołę, salę gimnastyczną, siłownię, stołówkę i internat. Dla wszystkich obecnych przygotowany był smaczny i odżywczy poczęstunek w postaci kanapek, tartinek, przekąsek, sałatek, owoców
i soków.

Na zakończenie ogłoszono wyniki biegów przełajowych. Na podium stanęli i z rąk Starosty Nidzickiego p. Marcina Palińskiego medale otrzymali:

W kategorii: dziewczęta Szkoła Podstawowa

1. Szczepkowska Maria - SP w Waśniewie

2. Pogonowska Magda - SP w Janowie

3. Miecznikowska Dominika - SP w Janowie.

Kategoria: chłopcy Szkoła Podstawowa

1. Szulc Michał - SP w Waśniewie

2. Świgoń Miłosz - SP nr 3 w Nidzicy

3. Daniel Tejs - SP w Waśniewie.

W kategorii: dziewczęta Gimnazjum

1. Pokrzywnicka Zuzanna - SP w Janowcu Kościelnym

2. Kwiatkowska Magdalena - SP w Janowcu Kościelnym

3. Zembrzuska Patrycja - SP w Janowcu Kościelnym.

Kategoria: chłopcy Gimnazjum

1. Sobotka Mateusz - SP w Janowcu Kościelnym

2. Rybacki Jakub - SP w Janowcu Kościelnym

3. Kacper Lejk - SP w Janowie.

Opiekunowie zawodników:

SP nr 1 w Nidzicy – p. Michał Leszczyński

SP nr 3 w Nidzicy – p. Bartosz Kaczmarczyk

SP w Janowcu Kościelnym – p. Rafał Pyra

SP w Janowie – p. Marta Bonisławska

SP Waśniewo – p. Wiesław Kacner

ZSRiO w Jagarzewie – p. Marcin Pszczółkowski, który był organizatorem biegów przełajowych.

Gości pożegnała i serdecznie podziękowała wielu sponsorom Dyrektor ZSRiO
p. K. Mazur.

Samorząd Uczniowski

17 maja miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Romana Kobendzy w Łynie.

W wydarzeniu udział wzięli m. in., Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, członek Zarządu Powiatu Mateusz Budka, Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica Grzegorz Tarkowski, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie oraz pozostali zaproszeni goście.

fot. nidzica.wm

W dniu dzisiejszym - 16 maja - w Olsztynie odbyło się spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Na zaproszenie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, dziś, 14 maja, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z samorządowcami z Powiatu Nidzickiego, którego tematem było omówienie potrzeb komunikacyjnych naszego powiatu.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, przewodnicząca Rady Gminy Janowo Alina Jabłonowska, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny Marianna Malinowska, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Sekretarz Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Małgorzata Sawicka, zastępca dyrektora  CUW Joanna Dobroń, kierownik Wydziału Komunikacji Grzegorz Gromański oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

12 maja, w Janowie, obchodzono Powiatowe Święto Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele w Janowie. Następnie strażacy, zaproszeni goście oraz mieszańcy w takt muzyki orkiestry z Chorzel przemaszerowali na janowski rynek.

W czasie uroczystego apelu wręczono awanse, odznaczenia i podziękowania strażakom, którzy na co dzień pomagają ludziom nie tylko przy pożarach.

Wicestarosta Nidzicki Paweł Przybyłek złożył najlepsze życzenia i wyrazy uznania. — Ryzykujecie często swoim zdrowiem i życiem, spieszycie, by zdążyć z pomocą na czas w ratowaniu, angażujecie się całym sercem w działalność ratowniczą i społeczną — mówił wicestarosta.

W uroczystości udział wzięli m.in. członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Robert Fliciński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz zaproszeni goście.

9 maja odbyła się XXI Powiatowa Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych. W kategorii drużyn sanitarnych wygrała drużyna UG Janowo. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nidzicy przywitał przybyłych gości i startujące drużyny dorosłych i młodzieży z terenu Powiatu Nidzickiego, a Starosta Nidzicki Marcin Paliński dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.

Nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki wszystkim wręczył Starosta Nidzicki i Szef Obrony Cywilnej Powiatu Marcin Paliński gratulując drużynom i życząc sukcesów na zawodach wojewódzkich.

Wyniki:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

  1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
  3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Drużyny Obrony Cywilnej:

  1. Gmina Janowo
  2. Gmina Nidzica
  3. Gmina Kozłowo
  4. Gmina Janowiec Kościelny

Zawody zostały przeprowadzone na terenie Zamku w Nidzicy.

{gallery{Galeria/2019/Spartakiada2019{/gallery}