Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023,
 • wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego,
 • powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

Przewodniczący Rady

  /-/ Andrzej Bróździński

12 lutego, Powiat Nidzicki odwiedził Poseł na Sejm RP Paweł Papke, który spotkał się z wicestarostą Pawłem Przybyłkiem.

We współpracy z Urzędem Miejskim w Nidzicy zorganizował bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programów jakie proponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dziś, 14 lutego w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, a następnie omówił wyniki pracy pionu kryminalnego i prewencji.

Po przedstawionym sprawozdaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz Powiatu Nidzickiego i jego mieszkańców, jednocześnie podkreślając dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

W odprawie uczestniczyli m. in. Starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele miejscowych służb.

13 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim oraz Dyrektorem Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzatą Hochleitner, na którym omówiono możliwości utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nidzickim w celu zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego.

W spotkaniu udział wzięli starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

9 lutego, w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy odbyła się III edycja turnieju piłki nożnej "Od Przedszkola do Old Boya", w którym wzięli udział ze chłopcy z rocznika 2009 i młodsi oraz seniorzy zespołów Old Boys.

Turniej otworzył Prezes stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski witając przybyłych gości, m. in. Starostę Powiatu Nidzickiego Marcina Palińskiego, wicestarostę Pawła Przybyłka, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego, asystenta wojewody woj. warmińsko-mazurskiego Mateusza Szkaradzińskiego, wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka, dyrektor MOSiR Nidzica Patrycję Kawałko, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Artura Pacuszkę i komendanta powiatowego policji w Nidzicy Jarosława Wiśniwskiego.

Osiem zespołów szkolnych podzielono na dwie grupy w których uzyskano następujące wyniki:

grupa A:

SP 1 Nidzica - SP2 Nidzica 3:0

SP1 Nidzica - SP3 I Nidzica 5:1

SP1 Nidzica - SP3 Działdowo 1:0

SP2 Nidzica SP3 I Nidzica 0:1

SP2 Nidzica - SP3 Działdowo 0:4

SP3 I Nidzica - SP3 Działdowo 0:3

Grupę A wygrali piłkarze SP1 Nidzica - 9 pkt. przed SP3 Działdowo - 6 pkt. oraz SP3 Nidzica - 3 pkt. i SP2 Nidzica - 0 pkt.

Grupa B:

UKS 1 Nidzica - SP3 II Nidzica 4:0

UKS 1 Nidzica - SP Janowiec Kościelny 1:0

UKS 1 Nidzica - SP Kozłowo 3:0

SP Janowiec Kościelny - SP Kozłowo 2:0

SP3 II Nidzica - SP Janowiec Kościelny 0:2

SP3 II Nidzica - SP Kozłowo 2:0

Grupę B wygrał zespół UKS 1 Nidzica - 9 pkt. przed SP Janowiec Kościelny - 6 pkt, SP3 II Nidzica 3 pkt. i SP Kozłowo - 0 pkt.

 

W grupie seniorów uzyskano wyniki:

Old Boys - Mundurowi 0:0 k.3:1

Old Boys - Samorządowcy 1:2

Nadleśnictwo - Samorządowcy 1:3

Mundurowi - Nadleśnictwo 3:0

Grupę seniorów wygrał zespół Samorządowców przed Old Boy, Mundurowymi i Nadleśnictwem

W meczu o 3 miejsce UKS 1 Nidzica wygrała z SP Janowiec Kościelny 1:0 a w Wielkim Finale SP3 Działdowo pokonało SP1 Nidzica 4:1

Nagrody, statuetki, puchary, medale wręczali starosta Marcin Paliński, asystent wojewody Mateusz Szkaradziński, wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, dyrektor MOSiR Nidzica Patrycja Kawałko, Prezes stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski, dyrektor SP1 Artur Pacuszka, przedstawiciel PZPN - Tomasz Zahorski oraz przedstawiciele sponsorów.

źródło: nidzica.wm

zdjęcia: Powiat Nidzicki, MOSiR w Nidzicy

7 lutego, w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski witając przybyłych gości, a następnie omówił wydarzenia i zrealizowane zadania w minionym roku. W dalszej części spotkania została przedstawiona szczegółowa prezentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, zorganizowanych przedsięwzięć, ćwiczeń, szkoleń i innych inicjatyw. Podsumowując miniony rok komendant powiatowy podziękował za dobrą współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, pozostałym służbom oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

W uroczystości wzięli udział m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Po kilku latach rozmów i działań zmierzających do przebudowy dworca w Nidzicy oraz napotkanych po drodze wielu problemach rusza budowa nowego dworca, która rozpocznie się w maju.

Będzie to pierwsza inwestycja tego typu w obecnym okresie finansowania. Dyrektor PKP podziękował za współpracę i pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów

28 stycznia, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, w ramach półzimowiska, po raz kolejny odbyły się zawody w strzelaniu z wiatrówki zorganizowane przez Urząd Gminy Janowo oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w strzelaniu. Zawody, w których brało udział 27 osób, wygrali: Kacper Kopeć – chłopcy i Nikola Paczyńska – dziewczęta. wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki dziękuje organizatorom za włożony wkład pracy w przygotowanie zawodów oraz staroście Marcin Paliński za pomoc w ich przeprowadzeniu.

źródło: Gmina Janowo

Szanowni Państwo,

W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które   z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.

Licząc na Państwa rozwagę, prozę o dokonanie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć".

 

                                                                                                   z wyrazami szacunku

 

                                                                   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

 

28 stycznia, starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Krzysztof Grochowski spotkali się z przedstawicielami firmy Porta KMI Poland Krzysztofem Paskiem - dyrektorem magazynu centralnego w Nidzicy oraz Krzysztofem Ziemannem - dyrektorem logistyki.

Spotkanie dotyczyło współpracy nowo wybudowanego zakładu z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w sprawie utworzenia klasy pod

patronatem firmy Porta KMI Poland.