W związku z wprowadzeniem żółtej strefy w Powiecie Nidzickim przypominamy, że od soboty (26.09.2020 r.) będą obowiązywały nowe ograniczenia tj.:

- ograniczenie do 100 liczby gości weselnych i innych imprez, takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje;

- zmniejszenie do 25 proc. widowni wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kin;

- wprowadzenie wymogu, by w siłowniach na jedną osobę przypadało 7 metrów kwadratowych;

- wprowadzenie wymogu, by w restauracjach na jedną osobę przypadały 4 metry kwadratowe;

- zakaz prowadzenia działalności dla klubów i dyskotek;

-  obowiązek zakrywania ust i nosa w kościele z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow?fbclid=IwAR2LuE0-CUFZFLperswIcQtB16KTAAIj1c_ppf7JZoLmab9Ne1fsBKG9FNk

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 25 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

Stan aktualny na dzień 25 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 38

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 52

liczba osób objętych kwarantanną domową – 387

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 341

Gmina Janowiec Kościelny: 16                                    

Gmina Janowo: 14

Gmina Kozłowo: 216

Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wskazano Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy jako poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
Zapraszamy do korzystania!
21 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy oficjalnie zakończono remont świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczył Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
, oraz zespół BUDIMEX, który realizuje budowę Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych dla Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Dzięki staraniom zespołu BUDIMEX złożono wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany i decyzją Zarządu BUDIMEX S.A w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Grant na Wolontariat” na wykonanie remontu wraz z wyposażeniem świetlicy szkolnej w kwocie 18 800 zł.
Szczególnie podziękowania należą się:
Kierownik Kontraktu - Grzegorz Chudzik
Kierownik Budowy- Klaudia Breńska
Kierownik Robót- Andrzej Nowicki
Kierownik Robót- Krzysztof Janiszewski
Inżynier Budowy- Barbara Duliasz
Specjalista Inżynier- Katarzyna Wróblewska
Specjalista Inżynier- Ewelina Paszkot
Kierownik Robót Elektrycznych- Marek Grabowski
Kierownik Robót Sanitarnych- Mariusz Sadłowski
Specjalista ds. Ekonomicznych- Paulina Wosiak
Panu Kazimierzowi Zawistowskiemu
Panu Dawidowi Piotrowskiemu
,którzy wykazali dużo cierpliwości i oddania swojej pracy.

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 24 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

Stan aktualny na dzień 24 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 37

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 51

liczba osób objętych kwarantanną domową – 523

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 478

Gmina Janowiec Kościelny: 13                                    

Gmina Janowo: 11

Gmina Kozłowo: 21

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 23 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

Stan aktualny na dzień 23 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 37

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 51

liczba osób objętych kwarantanną domową – 474

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 442

Gmina Janowiec Kościelny: 4                                      

Gmina Janowo: 8

Gmina Kozłowo: 20

W dniu dzisiejszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Starosta Marcin Paliński uczestniczył w przekazaniu sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Sprzęt komputerowy to wsparcie w organizacji zdalnego nauczania dzięki projektowi do którego przystąpił Powiat Nidzicki pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Całkowity koszt projektu wynosi 143 871,00 zł, gdzie dofinansowanie ze środków europejskich to 84,28%, a 15,72% to kwota dofinansowania z budżetu państwa.

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 22 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

Stan aktualny na dzień 22 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 26

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 40

liczba osób objętych kwarantanną domową – 318

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 289

Gmina Janowiec Kościelny: 9                                      

Gmina Janowo: 2

Gmina Kozłowo: 18

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 21 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

 

Stan aktualny na dzień 21 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 17

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 31

liczba osób objętych kwarantanną domową – 337

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 304

Gmina Janowiec Kościelny: 9                                      

Gmina Janowo: 4

Gmina Kozłowo: 20

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 18 września 2020 r.

Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy:

Powiat Nidzicki

Stan aktualny na dzień 18 września 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym aktualnie zakażeniem koronawirusem – 16

liczba osób wyzdrowiałych – 14

Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Powiecie Nidzickim od początku pandemii – 30

liczba osób objętych kwarantanną domową – 79

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 62

Gmina Janowiec Kościelny: 9                                      

Gmina Janowo: 0

Gmina Kozłowo: 8