28 października 2016r. odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Powitano na niej nową Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – p. Katarzynę Mazur.

Przedmiotem sesji były następujące zagadnienia:

  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
    2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
  5. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączamy prezentację nt. stanu realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.

Zapraszamy do lektury: PREZENTACJA

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiła nabór wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych działań oraz skorzystania z możliwości pozyskania środków.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia odnajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym http://lgdbmk.pl/index.php/biuletyn/

W dniu 20 października br. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy z inicjatywy Grzegorza Napiwodzkiego – Starosty Nidzickiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin powiatu nidzickiego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji rozbudowy nidzickiego szpitala.

Planowana rozbudowa polegać ma na wybudowaniu nowego skrzydła szpitala, w którym znajdzie się około 70 łóżek dla pacjentów, dwie nowocześnie wyposażone sale zabiegowe, blok operacyjny oraz tomograf.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

W dniu 20 października 2016r. na terenie miasta Nidzica zabezpieczono rower górski koloru biało-czerwonego.

 

Informacja pod nr telefonu: 89 625 32 79