28 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie w sprawie nowych technologii gazyfikacji, w którym uczestniczyli: starosta i wciestarosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński i Paweł Przybyłek, członek zarządu Mateusz Budka, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy Taduesz Danielczyk, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, zastępca wójta Kozłowa Jacek Jankowski, przedstawiciele Gminy Janowiec Kościelny, doradca wojewody woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Domian i przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z Dyrektorem Oddziału Zakładu w Olsztynie Edwardem Gollantem na czele. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska: Dyrektor Sprzedaży Jerzy Siwkiewicz i Kierownik Działu Rozwoju Michał Jurkowski oraz Kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Teodorowicz.

Spotkanie otworzył starosta Marcin Paliński witając przybyłych gości. Następnie została przedstawiona prezentacja, podczas której omówiono warunki przyłączenia do nowych sieci gazowych, możliwości i korzyści z technologii LNG(skroplonego gazu ziemnego), proces gazyfikacji na wybranym terenie oraz problemy i bariery dotyczące realizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kończące spotkanie dyskusja dotyczyła realnych szans i wstępnych planów zastosowania nowych technologii na niezgazyfikowanych do tej pory terenach Powiatu Nidzickiego.

25 stycznia, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie odbyły się obchody święta Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma i wicestarosta olsztyński Joanna Michalska. Powiat Nidzicki reprezentowali wicestarosta Paweł Przybyłek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandra Nowogórska oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Marszałek województwa wręczył też nagrody oraz wyróżnienia indywidualne, gdzie jedno z nich przypadło dla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandry Nowogórskiej.

Źródło i zdjęcia: olsztyn24.com, Gustaw Marek Brzezin

17 stycznia odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Nidzickiego w osobach: starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński, skarbnik Renata Mróz oraz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anna Osłowska.

Po uzyskaniu przez radnych odpowiedzi na zadawane przez nich pytania została podjęta uchwała w sprawie poręczenia kredytu na rozbudowę szpitala w Nidzicy.

16 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie poświęcone rekrutacji 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które otworzył starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński witając przybyłych gości.

Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania, zgodnie z zaplanowanym wcześniej programem, były:

- zasady i terminy rekrutacji 2019/2020;

- omówienie oferty edukacyjnej w powiecie;

- wyniki ankiety „Szkoła moich Marzeń”, dotyczącej wyborów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie;

- wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do szkół – propozycja działań;

- dyskusja o wypracowaniu rozwiązań wspierających proces rekrutacji w powiecie.

W spotkaniu udział wzięli Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty Agata Sława Gęśla, wizytatorzy Jolanta Borowiecka i Piotr Raźniewski, starosta nidzicki Marcin Paliński, dyrektorzy nidzickich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

13 stycznia odbył się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem - "Pomaganie jest dziecinnie proste - gramy dla dzieci małych i bez focha".

Już od rana nidziccy wolontariusze wyruszyli z puszkami do różnych miejsc na terenie całego powiatu.

O godzinie 16.00, w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozpoczęła się licytacja „fantów”, w której uczestniczyli m. in. starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński. Po podliczeniu wszystkich datków okazało się, że Nidziczanie przekazali na WOŚP 27.079,89 złotych. Spośród wolontariuszy wyróżniono Jakuba Wiśniewskiego i Laurę Owsiankę, którzy do swoich puszek uzbierali najwięcej.

Uwieńczeniem tego dnia był występ Grupy Signum - pięknego pokazu tańca z ogniem.

 

zdjęcia: Gmina Nidzica, nidzica.wm.pl

11 stycznia, w Olsztynie odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty powiatu nidzickiego Marcina Palińskiego i Pawła Przybyłka z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollantem. Dotyczyło ono współpracy powiatu nidzickiego ze spółką oraz funkcjonowania budynku po byłej gazowni. Podjęte działania mają na celu pomoc w gazyfikacji terenów wszystkich gmin w powiecie nidzickim.

Z tego też względu, 28 stycznia o godz. 10 zaplanowane zostało spotkanie z włodarzami gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowa i Janowca Kościelnego, na którym PSG przedstawi szczegółowy program współpracy w związku ze zmianami jakie zaszły w podłączaniu nowych klientów.

12 stycznia, na Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się mecz radnych powiatu nidzickiego z radnymi rady miejskiej. Spotkanie zostało rozegrane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku lepsi okazali się zawodnicy powiatu, którzy pokonali swoich rywali aż 6:1. Gole dla zwycięzców zdobyli: Grzegorz Mróz - 3, Marcin Paliński - 1, Leszek Pepłowski - 1 i Paweł Przybyłek - 1. Dla radnych miejskich bramkę honorową strzelił Robert Stasiukiewicz.

9 stycznia 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się międzypokoleniowe spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli: starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu i pięknych wspomnieniach.

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2018.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
 6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
 7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
 • rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.15/2018)6/2018)
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ mgr inż. Andrzej Bróździński

Technikum w ZSZiO im. Stanisława Staszica zajęło 3. miejsce na 76. w rankingu techników "Perspektywy - Technika 2019" w województwie wamińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki z egzaminu zawodowego.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło natomiast miejsce 13. na 145. w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2019" w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Miejsca te są wynikiem determinacji i ogromnej pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej. Świadczą o wysokim poziomie nauczania, który ma bardzo duży wpływ na decyzje setki uczniów szukających odpowiedniej dla siebie szkoły

Serdecznie gratulujemy!

fot. Jan Borodziuk