W dniu dzisiejszym - 16 maja - w Olsztynie odbyło się spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Na zaproszenie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, dziś, 14 maja, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z samorządowcami z Powiatu Nidzickiego, którego tematem było omówienie potrzeb komunikacyjnych naszego powiatu.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, przewodnicząca Rady Gminy Janowo Alina Jabłonowska, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny Marianna Malinowska, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Sekretarz Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Małgorzata Sawicka, zastępca dyrektora  CUW Joanna Dobroń, kierownik Wydziału Komunikacji Grzegorz Gromański oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

12 maja, w Janowie, obchodzono Powiatowe Święto Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele w Janowie. Następnie strażacy, zaproszeni goście oraz mieszańcy w takt muzyki orkiestry z Chorzel przemaszerowali na janowski rynek.

W czasie uroczystego apelu wręczono awanse, odznaczenia i podziękowania strażakom, którzy na co dzień pomagają ludziom nie tylko przy pożarach.

Wicestarosta Nidzicki Paweł Przybyłek złożył najlepsze życzenia i wyrazy uznania. — Ryzykujecie często swoim zdrowiem i życiem, spieszycie, by zdążyć z pomocą na czas w ratowaniu, angażujecie się całym sercem w działalność ratowniczą i społeczną — mówił wicestarosta.

W uroczystości udział wzięli m.in. członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Robert Fliciński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz zaproszeni goście.

9 maja odbyła się XXI Powiatowa Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych. W kategorii drużyn sanitarnych wygrała drużyna UG Janowo. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nidzicy przywitał przybyłych gości i startujące drużyny dorosłych i młodzieży z terenu Powiatu Nidzickiego, a Starosta Nidzicki Marcin Paliński dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.

Nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki wszystkim wręczył Starosta Nidzicki i Szef Obrony Cywilnej Powiatu Marcin Paliński gratulując drużynom i życząc sukcesów na zawodach wojewódzkich.

Wyniki:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

  1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
  3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Drużyny Obrony Cywilnej:

  1. Gmina Janowo
  2. Gmina Nidzica
  3. Gmina Kozłowo
  4. Gmina Janowiec Kościelny

Zawody zostały przeprowadzone na terenie Zamku w Nidzicy.

{gallery{Galeria/2019/Spartakiada2019{/gallery}

8 maja, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka ze Starostą Działdowskim Pawłem Cieślińskim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzym Grochockim, Członkiem Zarządu Powiatu Olsztyńskiego Jackiem Szydło oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Jerzym Dłuskim.

Spotkanie dotyczyło doświadczeń z remonterem drogowym typu Patcher będącego w posiadaniu PZD w Nidzicy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rozwiązania techniczne remontera, jego przydatność i optymalizacja kosztów remontów cząstkowych.

Spotkanie było kontynuowane na drodze Nowa Wieś Wielka – Bielawy, gdzie obserwowano pracę sprzętu. Przedstawiciele samorządów działdowskiego i olsztyńskiego wyrazili chęć kupna podobnego urządzenia dla swoich zarządów dróg.

W dniu 10 maja 2019 r. Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju  w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Pani Jolanta Tymińska spotkali się z Warmińsko-Mazurskim  Kuratorem Oświaty Panem Krzysztofem Markiem Nowackim. Tematem spotkania było omówienie zmian w prawie oświatowych wprowadzanych od 1 września 2019 r.

Z inicjatywy Pana Marcina Palińskiego – Starosty Nidzickiego, w dniu 07 maja br. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze poświęcone możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu trichloroetenem ujęcia wody pitnej przy ulicy Wyborskiej w Nidzicy.

W spotkaniu udział wzięli, ze strony Powiatu Nidzickiego:

Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki

Pan Mateusz Budka – Członek Zarządu Powiatu Nidzickiego

ze strony Gminy Nidzica:

Pan Jacek Kosmala – burmistrz Nidzicy

Pan Bogdan Kalinowski – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Nidzicy.

Spotkaniu przewodniczył Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurski Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w obecności Dyrektorów zainteresowanych wydziałów, służb i inspekcji.

W trakcie spotkania ustalono, iż Burmistrz Nidzicy wystąpi do Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o środki finansowe na przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia wody z ujęcia przy ul Wyborskiej w Nidzicy.

3 maja, w Nidzicy, odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha w Nidzicy, po której delegacje udały się pod nidzicki ratusz, by złożyć wiązanki pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem był przemarsz na zamek, gdzie miała miejsce akademia. Przybyłych gości przywitał gospodarz uroczystości - starosta nidzicki Marcin Paliński.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Dariusz Wółkiewicz odczytał list wojewody warmińsko- mazurskiego Artura Chojeckiego, a Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala list okolicznościowy w imieniu senator RP Lidii Staroń.

Krzysztof Grochowski - wicedyrektor ZSZiO wygłosił natomiast okolicznościowy referat, w którym przybliżył okoliczności uchwalenia 3 maja 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Następnie na scenie zobaczyliśmy uczniów ZSZiO, którzy recytowali piękne wiersze z okazji dzisiejszego święta.

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie odznaczenia ,,Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" Władysławowi Nowosielskiemu.

15 kwietnia miała miejsce objazdowa Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, która dokonała przeglądu dróg i stopnia zaawansowania remontów cząstkowych dróg powiatowych na odcinkach Rączki – Łyna oraz Napiwoda – Jabłonka.

24 kwietnia przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy nadleśnictwa posadzili niemal 5000 drzewek.

Nadleśnictwo Nidzica z okazji 95-lecia istnienia zaprosiło przedstawicieli władz samorządowych, urzędów, komendy policji na spotkanie połączone z sadzeniem drzewek w leśnictwie Glinki.

Drzewka sadzili m.in. starosta Marcin Paliński, przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński, wójt gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, komendant policji nadkom. Jarosław Wiśniewski, komendant straży pożarnej bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jacek Dłuski oraz nadleśniczy Grzegorz Tarkowski.

źródło i zdjęcia: nidzica.wm