7 lutego, w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski witając przybyłych gości, a następnie omówił wydarzenia i zrealizowane zadania w minionym roku. W dalszej części spotkania została przedstawiona szczegółowa prezentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, zorganizowanych przedsięwzięć, ćwiczeń, szkoleń i innych inicjatyw. Podsumowując miniony rok komendant powiatowy podziękował za dobrą współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, pozostałym służbom oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

W uroczystości wzięli udział m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Po kilku latach rozmów i działań zmierzających do przebudowy dworca w Nidzicy oraz napotkanych po drodze wielu problemach rusza budowa nowego dworca, która rozpocznie się w maju.

Będzie to pierwsza inwestycja tego typu w obecnym okresie finansowania. Dyrektor PKP podziękował za współpracę i pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów

28 stycznia, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, w ramach półzimowiska, po raz kolejny odbyły się zawody w strzelaniu z wiatrówki zorganizowane przez Urząd Gminy Janowo oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w strzelaniu. Zawody, w których brało udział 27 osób, wygrali: Kacper Kopeć – chłopcy i Nikola Paczyńska – dziewczęta. wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki dziękuje organizatorom za włożony wkład pracy w przygotowanie zawodów oraz staroście Marcin Paliński za pomoc w ich przeprowadzeniu.

źródło: Gmina Janowo

Szanowni Państwo,

W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które   z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.

Licząc na Państwa rozwagę, prozę o dokonanie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć".

 

                                                                                                   z wyrazami szacunku

 

                                                                   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

 

28 stycznia, starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Krzysztof Grochowski spotkali się z przedstawicielami firmy Porta KMI Poland Krzysztofem Paskiem - dyrektorem magazynu centralnego w Nidzicy oraz Krzysztofem Ziemannem - dyrektorem logistyki.

Spotkanie dotyczyło współpracy nowo wybudowanego zakładu z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w sprawie utworzenia klasy pod

patronatem firmy Porta KMI Poland.

28 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie w sprawie nowych technologii gazyfikacji, w którym uczestniczyli: starosta i wciestarosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński i Paweł Przybyłek, członek zarządu Mateusz Budka, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy Taduesz Danielczyk, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, zastępca wójta Kozłowa Jacek Jankowski, przedstawiciele Gminy Janowiec Kościelny, doradca wojewody woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Domian i przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z Dyrektorem Oddziału Zakładu w Olsztynie Edwardem Gollantem na czele. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska: Dyrektor Sprzedaży Jerzy Siwkiewicz i Kierownik Działu Rozwoju Michał Jurkowski oraz Kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Teodorowicz.

Spotkanie otworzył starosta Marcin Paliński witając przybyłych gości. Następnie została przedstawiona prezentacja, podczas której omówiono warunki przyłączenia do nowych sieci gazowych, możliwości i korzyści z technologii LNG(skroplonego gazu ziemnego), proces gazyfikacji na wybranym terenie oraz problemy i bariery dotyczące realizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kończące spotkanie dyskusja dotyczyła realnych szans i wstępnych planów zastosowania nowych technologii na niezgazyfikowanych do tej pory terenach Powiatu Nidzickiego.

25 stycznia, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie odbyły się obchody święta Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma i wicestarosta olsztyński Joanna Michalska. Powiat Nidzicki reprezentowali wicestarosta Paweł Przybyłek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandra Nowogórska oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Marszałek województwa wręczył też nagrody oraz wyróżnienia indywidualne, gdzie jedno z nich przypadło dla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandry Nowogórskiej.

Źródło i zdjęcia: olsztyn24.com, Gustaw Marek Brzezin

17 stycznia odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Nidzickiego w osobach: starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński, skarbnik Renata Mróz oraz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anna Osłowska.

Po uzyskaniu przez radnych odpowiedzi na zadawane przez nich pytania została podjęta uchwała w sprawie poręczenia kredytu na rozbudowę szpitala w Nidzicy.

16 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie poświęcone rekrutacji 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które otworzył starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński witając przybyłych gości.

Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania, zgodnie z zaplanowanym wcześniej programem, były:

- zasady i terminy rekrutacji 2019/2020;

- omówienie oferty edukacyjnej w powiecie;

- wyniki ankiety „Szkoła moich Marzeń”, dotyczącej wyborów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie;

- wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do szkół – propozycja działań;

- dyskusja o wypracowaniu rozwiązań wspierających proces rekrutacji w powiecie.

W spotkaniu udział wzięli Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty Agata Sława Gęśla, wizytatorzy Jolanta Borowiecka i Piotr Raźniewski, starosta nidzicki Marcin Paliński, dyrektorzy nidzickich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

13 stycznia odbył się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem - "Pomaganie jest dziecinnie proste - gramy dla dzieci małych i bez focha".

Już od rana nidziccy wolontariusze wyruszyli z puszkami do różnych miejsc na terenie całego powiatu.

O godzinie 16.00, w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozpoczęła się licytacja „fantów”, w której uczestniczyli m. in. starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński. Po podliczeniu wszystkich datków okazało się, że Nidziczanie przekazali na WOŚP 27.079,89 złotych. Spośród wolontariuszy wyróżniono Jakuba Wiśniewskiego i Laurę Owsiankę, którzy do swoich puszek uzbierali najwięcej.

Uwieńczeniem tego dnia był występ Grupy Signum - pięknego pokazu tańca z ogniem.

 

zdjęcia: Gmina Nidzica, nidzica.wm.pl