11 stycznia, w Olsztynie odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty powiatu nidzickiego Marcina Palińskiego i Pawła Przybyłka z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollantem. Dotyczyło ono współpracy powiatu nidzickiego ze spółką oraz funkcjonowania budynku po byłej gazowni. Podjęte działania mają na celu pomoc w gazyfikacji terenów wszystkich gmin w powiecie nidzickim.

Z tego też względu, 28 stycznia o godz. 10 zaplanowane zostało spotkanie z włodarzami gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowa i Janowca Kościelnego, na którym PSG przedstawi szczegółowy program współpracy w związku ze zmianami jakie zaszły w podłączaniu nowych klientów.

12 stycznia, na Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się mecz radnych powiatu nidzickiego z radnymi rady miejskiej. Spotkanie zostało rozegrane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku lepsi okazali się zawodnicy powiatu, którzy pokonali swoich rywali aż 6:1. Gole dla zwycięzców zdobyli: Grzegorz Mróz - 3, Marcin Paliński - 1, Leszek Pepłowski - 1 i Paweł Przybyłek - 1. Dla radnych miejskich bramkę honorową strzelił Robert Stasiukiewicz.

9 stycznia 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się międzypokoleniowe spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli: starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu i pięknych wspomnieniach.

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2018.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
 6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
 7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
 • rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.15/2018)6/2018)
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ mgr inż. Andrzej Bróździński

Technikum w ZSZiO im. Stanisława Staszica zajęło 3. miejsce na 76. w rankingu techników "Perspektywy - Technika 2019" w województwie wamińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki z egzaminu zawodowego.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło natomiast miejsce 13. na 145. w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2019" w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Miejsca te są wynikiem determinacji i ogromnej pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej. Świadczą o wysokim poziomie nauczania, który ma bardzo duży wpływ na decyzje setki uczniów szukających odpowiedniej dla siebie szkoły

Serdecznie gratulujemy!

fot. Jan Borodziuk

7 stycznia o godzinie 12, w Hotelu Krasickim w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), w którym uczestniczyli wicestarosta powiatu nidzickiego Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m. in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksrr.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Już 13 stycznia 2019 roku XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Razem z Nidzickim Ośrodkiem Kultury zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej wspaniałej akcji.

7 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty nidzickiego Marcina Palińskiego z Dyrektorem Generalnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawłem Żukowskim, na którym omówiono główne założenia współpracy i plany na 2019 rok.

W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Paweł Przybyłek, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski oraz burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077.

Rejestracja jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.

Pan Marcin Paliński Starosta Nidzicki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu, w dniu 27 grudnia br. dokonał podsumowania działań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz przedstawił główne kierunki działań na 2019 rok realizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.

W odprawie uczestniczyli, po za pracownikami realizującymi te zagadnienia w urzędach gmin: Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Urzędu Miejskiego w Nidzicy i w powiatowych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę Nidzickiego, także Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego oraz przedstawiciel Wojskowego Komenda Uzupełnień w Olsztynie Pan mjr Zbigniew Stakun, który przybliżył zagadnienia związane z kwalifikacją wojskową zaplanowaną na 2019 rok.