22 sierpnia Starostę Marcina Palińskiego odwiedził Pan Ppłk Leszek Ślimak - Dowódca 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu. Podczas spotkania Pan Ppłk zapoznał się z realizacją zadań obronnych na terenie Powiatu Nidzickiego oraz przedstawił informacje na temat funkcjonowania Batalionu.

21 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego z Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Markiem Rączką.

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń w ramach funkcjonowania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Powiatach Nidzickim oraz Nowodworskim i podejmowanych działań przez samorządy w sferze pomocy społecznej.

 

W dniu dzisiejszym Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Tadeusza Kościuszki.

61877124 335320353808288 5414880593957617664 n

12 sierpnia Starosta Marcin Paliński wspólnie z Radnym Rady Powiatu Zbigniewem Słupskim uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego Edwardem Gollentem, którego tematem była gazyfikacja Powiatu Nidzickiego.

68721939 2558241071104868 4061396791076061184 n

20 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztofem Mierzejewskim dotyczące wsparcia finansowego w kwocie 15 000 zł na dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Zakup samochodu operacyjnego przyczyni się bezpośrednio do usprawnienia organizowania i wspomagania kierowania akcjami ratowniczymi oraz podniesienia komfortu pracy strażaków zarówno podczas działań jak i innych zadań statutowych realizowanych przez funkcjonariuszy. Przyczyni się ponadto do zwiększenia gotowości operacyjnej jednostki oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu nidzickiego.

W okresie wakacyjnym w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy trwają intensywne prace polegające na remoncie sanitariatów szkolnych z jednoczesnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Od nowego roku szkolnego młodzież ZSO będzie miała do dyspozycji nowoczesne sanitariaty. Zarówno u chłopców jak i dziewcząt przeprowadzana jest przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej. Oba pomieszczenia zyskają estetyczny wygląd dzięki nowym glazurom i terakotom. W każdej łazience będzie po jednej kabinie z dostosowaniami dla osób niepełnosprawnych. Całe zadanie inwestycyjne zdecydowanie podniesie estetykę i komfort tych jakże ważnych pomieszczeń w każdej szkole.

Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę o powstaniu nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE). W skład PORE wchodzą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, który swoim zasięgiem obejmie powiaty: szczycieński, działdowski i nidzicki. Celem powołania Ośrodka jest w szczególności organizowanie i prowadzenie doradztwa i doskonalenia nauczycieli  oraz organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. PORE mieści się przy ul. Wyborskiej 12 w Nidzicy, a swoją działalność rozpocznie od 1 września 2019 roku.

Zdjęcie nr 5

15 sierpnia w związku z obchodzonymi Świętem Wojska Polskiego i 99. rocznicą Bitwy Warszawskiej parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Nidzickiego, służb mundurowych, placówek oświatowych, stowarzyszeń, partii politycznych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i znicze pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na cmentarzu wojskowym w Nidzicy

12 sierpnia Starosta Marcin Paliński wspólnie z Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Patrykiem Kozłowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Bróździńskim spotkali się się z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorzem Kierozalskim i zastępcami dyrektora Piotrem Krasulskim i Jackiem Pawlikiem. Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy KOWR a samorządem powiatowym.

68247569 2552519501677025 7470068796380676096 n

8 sierpnia Starosta Marcin Paliński uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosławem Boguszem, którego tematem były możliwości skorzystania z pożyczki z możliwością umorzenia do 50% na budowę sieci wodno kanalizacyjnych poza aglomeracjami. W spotkaniu wzięli również udział Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński.

67812647 341101876777217 4730400825749274624 n