Wczoraj, 10 kwietnia w Nidzicy uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.

Po mszy świętej, pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie, która znajduje się przy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy złożono kwiaty i zapalono znicze.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Marcin Paliński, radny sejmiku warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, radni gminni i powiatowi oraz mieszkańcy.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Napiwodzie, Nidzickim Ośrodkiem Kultury było organizatorem IV Konkursu Piosenki Niemieckiej im. Waltera Kollo w dniu 09.04.2019 na nidzickim zamku.
Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Nidzica Jacek Kosmala.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i dyrektor NOK Paweł Bukowski i kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.
Gościem specjalnym na konkursie była wnuczka Waltera Kollo,  pani Marguerite Kollo.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów powiatu nidzickiego, którzy w swoich szkołach uczą się języka mniejszości narodowej niemieckiej.

Nagrodzeni:

Klasy 1-3
I. miejsce - Nina Kostowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak)
II. miejsce - Oliwia Kosobucka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak )
III. miejsce - Oliwia Krawczyk (Szkoła Podstawowa w Łynie, nauczyciel przygotowujący Milena Chmielewska)
Wyróżnienie:
Michalina Mielczarek (Szkoła Podstawowa w Rogożu, nauczyciel przygotowujący Maria Mielczarek)
Dominik Rytkowski (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)

Klasy 4-6
I. miejsce - Nadia Nowicka (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
II. miejsce - Weronika Kondras (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
III. miejsce - Nikola Żebrowska (Szkoła Podstawowa w Rączkach, nauczyciel przygotowujący Damian Wierzchowski)

Klasy 7-8
I. miejsce - Zuzanna Pyszko (Szkoła Podstawowa w Łynie, nauczyciel przygotowujący Milena Chmielewska)
II. miejsce- Julia Zemanek (Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, nauczyciel przygotowujący Małgorzata Fydrych)
III. miejsce - Paulina Orzechowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Wiejak)

Dziękujemy sponsorom za wsparcie konkursu: Urząd Miejski w Nidzicy, Powiat Nidzicki, Centrum Usług Wspólnych, Marguerite Kollo, Nadleśnictwo Nidzica, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, PSS Społem.

Tekst: Sabina Wylengowska - ZSO w Nidzicy
Zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

W dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej odbył się w trzech grupach wiekowych (klasy I-VI szkół podstawowych, klasy VII i VIII szkół podstawowych z klasą III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). 
Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 uczestników wyłonionych podczas eliminacji gminnych z 4 gmin powiatu nidzickiego.

Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału - eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić odpowiedzi na kolejne pytania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy.

Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:
I GRUPA – uczniowie klasy I-VI szkół podstawowych
Michał Ziulewski – SP w Łynie
Mikołaj Piechowiak - SP w Janowie
Emilia Marchewka - SP w Napiwodzie
II GRUPA – uczniowie klasy VII, VIII oraz klasy III gimnazjum
Aleksander Bąkowski - Gimnazjum ZS Nr2 w Nidzicy
Dagmara Żaglewska – Gimnazjum w Kozłowie
Natalia Semeniuk – Gimnazjum w Kozłowie
III GRUPA – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Jakub Pisarski – ZSO w Nidzicy
Damian Antczak – ZSZiO w Nidzicy
Damian Łączyński – ZSZiO w Nidzicy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego, znajomości przepisów przeciwpożarowych, istniejących zagrożeń oraz wiedzy ratowniczej. Jest jednocześnie doskonałą okazją do upowszechniania profilaktyki przeciwpożarowej, systematyzuje wiedzę na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz utrwala historię i tradycje pożarnicze. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu zaprocentuje w przyszłości. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

Fundatorami nagród byli: 
- Komendant Główny PSP (nagrody miejsca I - III),
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Bank Spółdzielczy w Nidzicy (koszulki pamiątkowe, dyplomy oraz drobne upominki).

Wspólny poczęstunek ufundowało Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

Zmagania turniejowe uświetnili swoja obecnością: starosta Marcin Paliński, bryg. Marek Augustynowicz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz druh Waldemar Szymański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy

Dziś, 5 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Nidzickiego (po zmianach składu wynikającego z wyborów samorządowych w 2018 roku), któremu przewodniczył starosta nidzicki Marcin Paliński.

Komisja zapoznała się z sytuacją bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem na podstawie przedłożonych informacji powiatowych służb, straży oraz Prokuratury Rejonowej w Nidzicy.

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2000 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w dniach od 25 marca do 4 kwietnia 2019 roku.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 157 mężczyzn rocznika podstawowego, 4 starszych i 9 kobiet, w tym dwie ochotniczki.

W obecności wicestarosty Pawła Przybyłka podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Zbigniew Stakun z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji wręczył wicestaroście listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

Wicestarosta Paweł Przybyłek podziękował za dostrzeżenie dobrych warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskową.

3 kwietnia, na Zamku w Nidzicy, odbyły się Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy współudziale Nidzickiego Ośrodka Kultury.

Po kilkugodzinnych przesłuchaniach w konkursach prozy, poezji i piosenki odbył się uroczysty koncert galowy, na którym ogłoszono wyniki. Najlepsi uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe, po czym mogli zaprezentować się przed licznie przybyłą publicznością.

W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Przybyłek, skarbnik powiatu Renata Mróz, przewodniczący powiatowej komisji oświaty Ryszard Kumelski, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury i wiceprzewodniczący rady powiatu Paweł Bukowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Dzisiaj, 3 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie wicestarosty Pawła Przybyłka i skarbnik Renaty Mróz z władzami Powiatu Mrągowskiego: wicestarostą Pawłem Antonim Długoborskim, Członkiem Zarządu Grzegorzem Maksymowem oraz skarbnikiem Stanisławem Woźniczakiem.

Spotkanie dotyczyło współpracy Powiatu Nidzickiego z Powiatem Mrągowskim oraz wymianie doświadczeń, szczególnie w sferze inwestycyjnej.

Wczoraj, 2 kwietnia, na terenach stadionu w Nidzicy odbyły się Mistrzostwa Województwa w Biegach przełajowych.

Uczniowie z całego województwa rywalizowali o miano najlepszych przełajowców w warmińsko-mazurskim. Wyniki niebawem, a tymczasem kilka zdjęć. Organizatorami zawodów oprócz Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego byli: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy i ZSZiO w Nidzicy.

W wydarzeniu wzięli udział: wicestarosta Paweł Przybyłek, dyrektor MOSiR w Nidzicy Patrycja Kawałko, Przewodniczący Zarządu W-M SZS w Olsztynie Wacław Wasiela oraz dyrektorzy szkół.

zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego;
Wojciech Koszewski;

22 marca, na Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyła się inauguracja Plebiscytu Gospodarczego Lazuryty Przedsiębiorczości. Jest to pierwsza w regionie Północnego Mazowsza i Zachodnich Mazur inicjatywa stworzona przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, która została objęta patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez starostę Marcina Palińskiego, wicestarostę Pawła Przybyłka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego.

Statuetki Lazuryt Przedsiębiorczości w sześciu kategoriach otrzymali:

- Najlepsza Firma odpowiedzialnego Biznesu - LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o.

- Najlepsza Firma Rodzinna - WIEJAK Sp. z o.o. Nidzica

- Najlepsza Impreza, wydarzenie kulturalne, sportowe, rozrywkowe promujące Region - OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL Piotr Kolaj – Ostróda

- Najlepszy Produkt lub usługa - BUTY AURELKA – EL-BUT S.C. Zakład produkcji obuwia korekcyjno-ortopedycznego w Mławie

- Najlepsza Inwestycja, innowacja, technologia lub inicjatywa - DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.

- Przyjaciel przedsiębiorczości - GRZEGORZ SMOLIŃSKI - Prezes Zarządu, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Źródło i zdjęcia: Gmina Nidzica, IHAR

Dzisiaj, 25 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Nidzickiego. W tym roku zostało wezwanych 184 mężczyzn rocznika podstawowego, 22 starszych roczników i 8 kobiet. Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy obejmuje swoją działalnością gminy: Nidzica, Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo. Zadanie to realizuje starosta Marcin Paliński, który w dniu dzisiejszym w obecności Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie oficjalnie rozpoczął kwalifikację wojskową. Przypominamy, że obowiązek stawiennictwa rocznika podstawowego jest obowiązkiem ustawowym bez konieczności wezwania imiennego.