Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 20 marca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego nie stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 20 marca 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową (wystawione decyzje przez PPIS w Nidzicy – 7 osób

- liczba osób objętych kwarantanną domową (które przekroczyły granicę od 15 marca 2020 r.) ujęte w systemie EWP – 9 osób

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 19 marca 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Powiatu Nidzickiego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Stan aktualny na dzień 19 marca 2020 r., godz. 12.00:

- nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem

- liczba osób objętych kwarantanną domową – 7 osób

 Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zagrożenia COVID-19 (koronawirus)
zamieszczonym na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl uprzejmie informujemy, iż

korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania odbywa się wyłącznie poprzez telefon
i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych
w punktach zostanie zamieszczona na stronie
www.powiatnidzicki.pl

W celu uzyskania porady na odległość proszę o wypełnienie zgłoszenia porady na odległość (załącznik do komunikatu)
oraz przesłanie go do Starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu
osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej
może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer 575 136 077.

Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077
(telefon czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) 

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuję, że od dnia 25.05.2020 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy zostało ponownie otwarte dla interesantów.

Jednocześnie należy w dalszym ciągu przestrzegać zaleceń sanitarnych.

 Osoby załatwiające sprawę w Starostwie Powiatowym w Nidzicy powinny:

 • mieć założoną maseczkę ochronną;
 • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych;
 • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5 - 2 m.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w jednym pomieszczeniu

nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych

STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY

Tel.  /89/ 625 32 79

www: www.powiatnidzicki.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: www.epuap.gov.pl   Adres skrytki: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP

 Wykaz telefonów do wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy:


x1

x2


 zoz ograniczeniazoz pomoc


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wprowadza system TELEPORAD

 

Potrzebujesz porady lekarza specjalisty,

skorzystaj z możliwości telefonicznej lub mailowej kontaktu z nami.

Jeśli w danym momencie nie będzie to możliwe – zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie

Poradnia Chirurgiczna – 89 625 05 53

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 89 625 05 10

Poradnia Neurologiczna – 89 625 84 91

Poradnia Zdrowia Psychicznego – 89 625 84 90

POZOSTAŁE PORADNIE (połączenia przez rejestrację)– 89 625 05 00

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – 89 625 05 53

Możesz też napisać maila pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

 • Podaj swoje dane imię, nazwisko, pesel
 • W jakiej poradni się leczysz,
 • Opisz problem lub porady jakiej potrzebujesz

 


 zoz odwolanie hospitalizacji

 


 

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa
o nazwie COVID-19,  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem
informuję, że od dnia

16.03.2020 do odwołania

w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
zostaje wprowadzony ograniczony dostęp dla Petentów

(w zależności od sytuacji data może ulec zmianie)

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji
poprzez kontakt telefoniczny
lub za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej
Tel.
 /89/ 625 32 79

www: www.powiatnidzicki.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: www.epuap.gov.pl   Adres skrytki: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP

 


 OGRANICZENIE ODWIEDZIN 1korwir telkorwir

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 18 marca 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Powiatu Nidzickiego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Stan aktualny na dzień 18 marca 2020 r., godz. 12.00:

- nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem

- liczba osób objętych kwarantanną domową – 7 osób

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 23 osoby

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, zapraszam do oglądania transmisji na żywo z obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCBStLslAxeUBCxc7akQXwHw
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP. Współpraca z OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
  2. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
  3.  emisji obligacji komunalnych,
  4. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nidzickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
  6. zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury 2030/,
  7. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
  8. wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy i likwidacji Liceum Profilowanego,
  9. wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy i likwidacji Liceum Profilowanego,
  10. wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie i likwidacji Liceum Profilowanego,
  11. zmiany uchwały Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Powiatu w Nidzicy,
  12. nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości gruntowej położonej w m. Rączki Gmina Nidzica.
 8. Wnioski radnych i sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Andrzej Bróździński

Wprowadzamy system TELEPORAD:

 

Potrzebujesz porady lekarza specjalisty,

skorzystaj z możliwości telefonicznej lub mailowej kontaktu z nami.

Jeśli w danym momencie nie będzie to możliwe – zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie

Poradnia Chirurgiczna – 89 625 05 53

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 89 625 05 10

Poradnia Neurologiczna – 89 625 84 91

Poradnia Zdrowia Psychicznego – 89 625 84 90

POZOSTAŁE PORADNIE (połączenia przez rejestrację)– 89 625 05 00

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – 89 625 05 53

Możesz też napisać maila pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

 • Podaj swoje dane imię, nazwisko, pesel
 • W jakiej poradni się leczysz,
 • Opisz problem lub porady jakiej potrzebujesz

                                                                                    Anna Osłowska

                                                                Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nidzica, 17 marca 2020r.

Sporządz. Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Starosta Nidzicki informuje, iż na terenie powiatu nidzickiego, na dzień 17 marca 2020 roku, nie stwierdzono przypadków koronowirusa.

Natomiast na godzinę 12,00:

Liczba osób objętych kwarantanną domową wynosi – 7 osób

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym wynosi – 18 osób

9 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Dyrektorem ZSZiO Dariuszem Wółkiewiczem oraz ze spadochroniarzami Związku Polskich Spadochroniarzy na czele z Wiceprezesem ZPS Wiesławem Trębickim.

Z inicjatywy Starosty Marcina Palińskiego, wspieranego przez Dyrektora ZSZiO Dariusza Wółkiewicza, w dniu 15 sierpnia w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą i Święta Wojska 15 sierpnia nad Nidzicą pojawią się spadochroniarze, którzy swoim skokiem uświetnią to piękne wydarzenie.

88360922 493260271561376 1206571328375619584 o

UWAGA - odwołujemy planowe hospitalizacje i wizyty w poradniach ambulatoryjnych!

Zgodnie z zaleceniami Centrali NFZ, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, ograniczamy do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo, lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

W związku z powyższym wszystkie możliwe wizyty zostają odwołane i przeniesione na terminy późniejsze.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

89499892 1151064985094432 3832439587834167296 o