Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 59-60 lat.

plakatNidzica

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie, takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną pod numerem telefonu:

606 718 676

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział:

tel.: 89 646 06 22

tel.: 89 646 06 01

korwir tel

4 marca b.r. w siedzibie PORE w Nidzicy odbyło się uroczyste Spotkanie Sieci Logopedów Powiatu Nidzickiego. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z obchodami 8 Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).

Obecnością swoją zaszczycili nas w-ce Starosta Pan Paweł Przybyłek, Wójt gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska. Przybyłych Gości przywitała Pani Dyrektor PORE Małgorzata Wilińska.

Prelegentkami były:
-Pani Marta Bonalska- doradca metodyczny ODN w Nidzicy, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nidzicy. Pani Marta referowała temat: "Rola terapii logopedycznej w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole"

-Pani Anna Siemek- nauczyciel, surdologopeda w Przedszkolu nr 4"Kraina Odkrywców" w Nidzicy, prezentowała zagadnienia związane z terapią surdologopedyczną i logopedyczną z dziećmi przedszkolnymi.

-Pani Małgorzata Kobus- neurologopeda i surdologopeda oraz Pani Marzena Polinkiewicz- neurologopeda w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy przedstawiły temat: "Terapia neurologopedyczna w PSONI".

-Pani Irena Kowalczyk- logopeda,pedagog w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy zaprezentowała uczestnikom spotkania rolę terapii i diagnozy logopedycznej, zadania i funkcje logopedy w Poradni.

Na spotkanie przybyło wielu nauczycieli logopedów, otwartych na współpracę, wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy kawie i pysznym cieście był czas na pogłębienie przyjaźni i integrację.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem, za "pysznośći", które ubogaciły stół kawowy, za otwartość na współpracę.

Źródło: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy

W dniach 4-5 marca w Ostródzie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym uczestniczył Starosta Marcin Paliński.

Wśród tematów podejmowanych podczas Konwentu znalazły się m.in., sytuacja w Domach Opieki Społecznej, cyberbezpieczeństwo i jego znaczenie w dzisiejszym świecie w aspekcie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe oraz dostosowanie minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych.

W Konwencie udział wziął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

SPOT INSTRUKTAŻOWY MINISTERSTWA ZDROWIA:

 

Film do jest również do pobrania w tych miejscach:
You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook:
https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
Twitter:
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zbigniewem Targowskim.

Rozmowa dotyczyła współpracy samorządu powiatowego z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także rozwoju gospodarczego Powiatu Nidzickiego.

IMG 3766

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się od złożenia kwiatów i zniczy pod budynkiem katowni dawnego Urzędu Bezpieczeństwa w Nidzicy.

W uroczystości wzięli udział m. in., Radny Sejmiku W-M Patryk Kozłowski, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy Tadeusz Danielczyk, radni, harcerze, przedstawiciele oświaty oraz uczniowie.

Dalsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeniosły się do Zimnej Wody, gdzie po Mszy Świętej w Kościele Św. Huberta odbył się bieg na dwóch dystansach: 1963 m i 6600 m. Na wszystkich uczestników czekały na mecie pamiątkowe medale wręczane przez Wicestarostę Pawła Przybyłka oraz Sołtysa Zimnej Wody Lecha Kardasińskiego. Po biegu można było zjeść gorącą grochówkę oraz kiełbaski z ogniska.

Na zakończenie obchodów Wójt Jedwabna Sławomir Ambroziak wygłosił prelekcję "Tajemnice Zimnej Wody i Złotych Gór".

zdjęcia: Powiat Nidzicki, Wojciech Koszewski

Szanowni Państwo,

trwa obecnie zwiększony okres zachorowań na przeziębienia, grypę, w związku z powyższym przekazuję informacje jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i uchronić się przed chorobami.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t92/1/16/2935.png");"Zaleca się:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">Często myj ręce - zawsze po przyjściu do domu, jak jesteś przeziębiony
Często myj ręce używając mydła i wody. Staranne mycie rąk usuwa wirusy i inne drobnoustroje, które znajdują się na rękach.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">✅Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">✅Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">✅Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">✅Jeśli jesteś chory, zostań w domu
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu - zostań w domu. Nie idź do pracy, szkoły, a także unikaj dużych zgromadzeń (np. msza święta)

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2001 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy w dniach od 17 lutego do 22 lutego 2020 roku.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 177 mężczyzn rocznika podstawowego, 7 starszych i 5 kobiet ochotniczek

W obecności Starosty Marcina Palińskiego i Wicestarosty Pawła Przybyłka, podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariusza Sztorca dokonał Pan mjr Zbigniew Stakun, który podziękował Staroście Nidzickiemu Marcinowi Palińskiemu za bardzo dobre przygotowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nidzicy oraz sprawny przebieg kwalifikacji wojskowej wynikający z ogromnego zaangażowania wszystkich osób. Na podsumowaniu wręczono listy gratulacyjne od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie.

Starosta Marcin Paliński podziękował za dostrzeżenie dobrych warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją  wojskową.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka z Komendantką Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nidzicy Weroniką Szałandą.

Spotkanie było okazją do omówienia głównych kierunków współpracy Powiatu Nidzickiego z Hufcem.

IMG 3548