20 lipca Starosta Marcin Paliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym w miejscowości Grzegórzki, który rozpoczął się Mszą Świętą. Podczas pikniku było mnóstwo wspaniałej zabawy połączonej z integracją mieszkańców. Gorące podziękowanoa należą się Wiolecie Żbikowskiej Brzuzy - Sołtys Sołectwa Grzegórzki, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i wspaniałą atmosferę.

W dniach 13-14 lipca, na terenie dwóch sołectw Łyna i Napiwoda odbyły się II Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego w Kolarstwie Szosowym, w których wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i z zagranicy. W wydarzeniu udział wzięli Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński.

W miniony weekend, 13-14 lipca, na zaproszenie sołtysów Starosta Marcin Paliński uczestniczył w Festynach w Napiwodzie i Wólce Orłowskiej

Najwięcej atrakcji czekało na dzieci. Były dla nich gry i zabawy, konkursy, zjeżdżalnie, huśtawki, puszczanie baniek mydlanych, przejażdżki konne

15 lipca przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym związanym z projektem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w perspektywie 2030 roku. Spotkanie otworzył Starosta Marcin Paliński, po czym głos zabrała Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Lidia Wójtowicz przedstawiła prezentację, po której odbyła się merytoryczna dyskusja o problemach i wyzwaniach Powiatu Nidzickiego w kontekście tworzonej strategii województwa. Dyskusję prowadził ekspert zewnętrzny prof. dr hab. Jacka Szlachta. Konsultacje odbyły się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

W dniu 8 lipca 2019 r. ukończyła swój bieg po Europie – przez kraje Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Polska – XXI Europejska Sztafeta Osób Niepełnosprawnych.

Zakończenie odbyło się na nidzickim zamku, gdzie wszyscy uczestnicy byli witani przez władze miasta Nidzicy, Nidzicki Ośrodek Kultury oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Na zamku dla uczestników Sztafety przygotowano posiłek i napoje. Wszyscy uczestnicy zwiedzali zamek. Uroczysta kolacja odbyła się w Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam” w Centrum im. Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych oraz Zarząd Koła PSONI. W sztafecie udział brały zespoły z Austrii, Rumunii, Ukrainy (Odessa, Lwów), z Czech oraz Polski (Kalisz i Nidzica).

W dn. 9 lipca 2019r. główny organizator – Prezydent Integrative Meetings of Friends Pan Jerzy Chrabecki i Dyrektor Edukacji na cały region Odessy – Pan Walery Szuprajski zostali zaproszeni do Starosty Pana Marcina Palińskiego, obdarowani lokalnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy Sztafety w tym dniu odwiedzili słynny Grunwald i Sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy składa serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji uroczystego przyjęcia międzynarodowej Sztafety Osób Niepełnosprawnych z różnych krajów Europy oraz za umożliwienie noclegu w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. Serdeczne podziękowania kierujemy do władz samorządowych – Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Pana Dariusza Wółkiewicza, a także dziękujemy Powiatowej Policji za pomoc.

Podziękowania kierujemy do całej Społeczności Nidzicy i okolic.

Starosta Nidzicki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

- WYKAZ

11 lipca w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Warmińsko-Mazurskim Wojewodą Arturem Chojeckim oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim, na którym omówiono najważniejsze kwestie dotyczące współpracy. W spotkaniu uczestniczyli także: Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński. Po spotkaniu wszyscy udali się na plac budowy nowego dworca oraz do szpitala, gdzie zapoznano się z jego funkcjonowaniem oraz rozpoczętą rozbudową.

Dziś, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa pn. „„Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”. Umowę podpisali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki działający z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Starosta Nidzicki Marcin Paliński i Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz.

W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Podpisanie dzisiejszej umowy na przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących to szansa na zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim uczniom, w tym niepełnosprawnym. W placówce corocznie zwiększa się liczba uczniów. Szczególnie ten rok kiedy zaczną edukację dwa roczniki konieczne jest stworzenie godnych warunków sanitarnych dla tej młodzieży. W związku z tym wspólnie z dyrekcją szkoły podjęliśmy decyzję o konieczności przebudowy sanitariatów oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa dotyczy robót rozbiórkowych, modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, robót budowlano-wykończeniowych oraz montaż armatury sanitarnej w sanitariatach dla chłopców i dziewcząt.

Koszt zadania inwestycyjnego to ponad 117 tysięcy, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 50%.

10 lipca, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Starosta Marcin Paliński wraz z Kierownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy Grzegorzem Gromańskim uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim w sprawie organizacji i finansowania transportu zbiorowego.

7 lipca, w Janowie odbyła się XIII Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Gospodarzami wydarzenia byli Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, a Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Impreza rozpoczęła się Msza Świętą w Kościele pw. Św. Rocha w Janowie, następnie uczestnicy przemaszerowali w korowodzie na miejsce wystawy.

W tym roku w walce o czempionat wzięło udział 13 klaczy i 11 ogierów. Komisja sędziowska oceniała konie za następujące elementy: typ, pokrój, stęp, kłus, kondycję, stopień oraz wrażenie ogólne.

Wyniki klacze:

I miejsce - Sava, wystawca — Waldemar Sekściński, pkt — 43,5
II miejsce - Lenora, wystawca — Krzysztof Grąbczewski, pkt. — 41
III miejsce - Ormina, wystawca — Roman Szultka, pkt. — 40,5

Wyniki ogiery:

I miejsce - Massiv, wystawca — Kamil Cichecki, pkt. — 44
II miejsce - Suliwan, wystawca — Czesław Felczak, pkt — 42
III miejsce - Casmir, wystawca — Grzegorz Napiwodzki, pkt. — 41

Czempioni publiczności:

Klacz Lenora - maść kasztanowata, wiek - 10 lat, właściciel i wystawca - Krzysztof Grąbczewski z Lisewa, woj. mazowieckie
Ogier Casmir - maść kasztanowata, wiek - 5 lat, właściciel i wystawca Grzegorz Napiwodzki

W wydarzeniu udział wzięli: Posłowie na Sejm RP: Paweł Papke, Janusz Cichoń, Mirosław Pampuch, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni Adam Domżała, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Radni Rady Powiatu, Radni Miejscy oraz Gminni, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego oraz wielu zaproszonych gości.