6 lipca odbył się XX jubileuszowy Turniej Rycerski pod Patronatem Honorowym Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego. Po oficjalnym otwarciu w programie turnieju znalazły się m. in.: pokaz tańców dawnych, turniej walk pieszych 1/1, Buhurt League Challenger – międzynarodowe walki grupowe, a zwieńczeniem imprezy była inscenizacja zdobycia i palenia grodu na wzgórzu zamkowym. Wśród sponsorów Turniej znalazła się firma Maximus Broker.

źródło: nidzica.wm

Dzisiaj, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, odbyło się kolejne już cykliczne spotkanie Starosty Marcina Palińskiego i Wicestarosty Pawła Przybyłka z samorządowcami z Powiatu Nidzickiego, którego tematem było omówienie m. in. potrzeb komunikacyjnych naszego powiatu oraz wzajemnej współpracy. Podczas spotkania rozmawiano również o podpisanym kilka dni temu porozumieniu pomiędzy starostami szczycieńskim, nidzickim, działdowskim i piskim o współpracy w zakresie opracowania założeń projektu „Południowe Mazury.

W spotkaniu uczestniczyli: Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Joanna Jabłonka - Kastrau, Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy wraz z pracownikiem merytorycznym, Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny Marianna Malinowska, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki wraz z pracownikiem merytorycznym, Przewodnicząc Rady Gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Wyniki egzaminu dojrzałości w 2019 roku przestały być tajemnicą. O godz. 11 Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dane zbiorcze dotyczące wyników tegorocznych matur.

Powiat Nidzicki maturę zdało 86% uczniów. Dla porównania w całym województwie ten wskaźnik wyniósł 77 %, zaś w skali kraju 80,5 % .Warto też dodać, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy tegoroczna zdawalność matur wyniosła 100%.

Po kilkudniowym pobycie gości z miasta bliźniaczego Buzancais we Francji przyszedł czas na pożegnanie. Dziękujemy za pobyt i wspólnie spędzony czas. Merci et à bientôt!

3 lipca, w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy miała miejsce uroczysta kolacja władz powiatowych i gminnych reprezentowanych przez Starostę Marcina Palińskiego, Wicestarostę Pawła Przybyłka, Burmistrz Nidzicy Jacka Kosmalę, Radnego Rady Powiatu Ryszarda Kumelskiego oraz Radnego Rady Miejskiej w Nidzicy Andrzeja Arcyza z gośćmi z miasta bliźniaczego Buzancais we Francji. W części oficjalnej nie zabrakło przemówień, podziękowań oraz wręczania upominków. Kolacja została zorganizowana przez Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Dziś, 3 lipca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału w Olsztynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusza Surmacz, Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Skarbnik Powiatu Renaty Mróz oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anny Kalinowska. 


Podczas spotkania zostały podpisane dwie umowy w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1 - obszar B.

Druga umowa dotyczy dofinansowania likwidacji barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy - obszar D.

28 czerwca goście z Buzancais odwiedzili Garncarską Wioskę w Kamionce, gdzie uczestniczyli w warsztatach ozdabiania naczyń glinianych i malowania na szkle. Zwiedzili także Rajski Ogród.

źródło: nidzica.wm

W dniu 28 czerwca br. w gabinecie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia inicjatywy pn. „Południowe Mazury”, której celem jest wypracowanie założeń do ujęcia w nowej strategii województwa oraz nowej perspektywy funduszy europejskich. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński, Starosta Piski Andrzej Nowicki.

Na wstępie, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie Rafał Wilczek zaprezentował diagnozę w kontekście strategii województwa jak i nowego regionalnego programu unijnego oraz główne założenia projektu „Południowych Mazur”. Wskazał wiele zbieżnych uwarunkowań przyrodniczych, przestrzennych czy komunikacyjnych obszarów powiatów szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i piskiego. - Jak wynika z założeń projektu strategii województwa do roku 2030 obszar południowych Mazur, w tym powiatu szczycieńskiego, sklasyfikowano jako podlegający marginalizacji z miastami tracącymi na zaznaczeniu. Nie uwzględniono również bardzo ważnych powiązań funkcjonalnych z graniczącym obszarem Mazowsza. W ramach strategii ma powstać kilka obszarów strategicznej interwencji, m.in. Wielkie Jeziora Mazurskie czy OF Niebieski Zachód, które mogą liczyć na dodatkowy, ukierunkowany strumień środków unijnych. Celem projektu „Południowe Mazury” jest znalezienie się w strategii województwa, jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji, z własnym „znaczonym” budżetem.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Adam Krzyśków przedstawił szerokie uzasadnienie zasadności powstania obszaru funkcjonalnego „Południowe Mazury” oraz wskazał jakie należy w tej kwestii podjąć działania w najbliższym czasie. Przedstawił kilka istotnych przedsięwzięć, które powinny być ujęte we wspólnej strategii „Południowych Mazur”. W kontekście spójności komunikacyjnej i wyeliminowania deficytów na drogach ekspresowych województwa przedstawił koncepcję utworzenia korytarza transportowego „Via Masuria”, łączącego drogę krajową S7 z trasą Via Baltica, w powiązaniu z obsługa lotniska regionalnego w Szymanach czy połączenia kolejowego Wielbark-Ostrołęka. Przedstawił również koncepcję zagospodarowania strefy przylotniskowej w Szymanach, proponując utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Geriatrycznej, Centrum Diagnostyki Onkologicznej, jako podstawę rozwoju „przemysłu zdrowia” dedykowanego osobom starszym korzystającym z możliwości szybkiego transportu lotniczego.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy starostami szczycieńskim, nidzickim, działdowskim i piskim o współpracy w zakresie opracowania założeń projektu „Południowe Mazury”.

źródło: powiatszczycieński.pl

29 czerwca odbyły się obchody z okazji 25-lecia istnienia nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w nidzickim kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętego Krzyża. Dalsza część uroczystości odbyła się w Kamionce w Garncarskiej Wiosce. Po części oficjalnej były występy artystyczne, a na zakończenie wspólne ognisko. W wydarzeniu udział wziął Wicestarosta Paweł Przybyłek.

źródło: nidzica.wm

29 czerwca Starosta Marcin Paliński wraz z radnym Rady Powiatu Zbigniewem Słupskim uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego z okazji 100-lecia podpisania Traktatu Wersalskiego. Podczas Sesji medalem Kurta Obitza został odznaczony mieszkaniec Powiatu Nidzickiego Waldemar Szymański.

W uroczystości wzięli udział również Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak.