×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów SpotkanieSamorzadowcyLuty oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

21 lutego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Starosta Marcin Paliński spotkał się z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Nidzicy oraz nidzickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Spotkanie dotyczyło utrzymania i rozszerzenia działalności punktu krwiodawstwa w Nidzicy. Punkt w Nidzicy czynny jest we wtorki i piątki od godziny 7.25 do 15.00 (rejestracja dawców od 7.30 - 12.00, pobór krwi od 8.00 - 12.00), dlatego rozważana jest opcja uruchomienia punktu przez cały tydzień roboczy. Spotkania w tej sprawie będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy bez wychodzenia z domu (przez internet). Zapraszamy do zapoznania się z pomocnymi informacjami, które znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

REJESTRACJA_PRZEZ_INTERNET_BEZ_WYCHODZENIA_Z_DOMU111.doc

ZGŁOSZENIE_DO_REJESTRACJI_W_PUP_PRZEZ_INTERNET_1.doc

Uprzejmie informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wdraża projekt pod nazwą: Program zdrowotny z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.

Szczegóły projektu dostepne są pod adresem: https://zoz.nidzica.pl/wdrozenie-przez-zoz-w-nidzicy-programu-zdrowotnego-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-schorzen-kregoslupa-i-narzadow-ruchu/.

17 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Nidzickiego. W tym roku zostało wezwanych 203 mężczyzn rocznika podstawowego, 30 starszych roczników i 2 kobiety. Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy obejmuje swoją działalnością gminy: Nidzica, Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo.

Zadanie to realizuje Starosta Marcin Paliński, który w obecności Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariusza Sztorca i Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Olsztynie mjr Zbigniewa Stakuna oficjalnie rozpoczął kwalifikację wojskową.

Przypominamy, że obowiązek stawiennictwa rocznika podstawowego jest obowiązkiem ustawowym bez konieczności wezwania imiennego.

13 lutego, w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, a następnie omówił wyniki pracy pionu kryminalnego i prewencji.

Po przedstawionym sprawozdaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz Powiatu Nidzickiego i jego mieszkańców, jednocześnie podkreślając dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

W odprawie uczestniczyli m. in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Bukowski, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy, Sekretarz Gminy Janowo Dorota Paczyńska oraz przedstawiciele miejscowych służb.

naglowek

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2020 roku będą realizowane formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd.

Szczegóły na stronie: http://www.pcprnidzica.pl/

W dniu dzisiejszym (12 lutego) pod patronatem Starosty Nidzickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Marcina Palińskiego, przeprowadzono powiatowy etap XXV Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych naszego Powiatu.

Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w składzie:
- Weronika Madyś
- Kinga Gnidzińska
przygotowana przez Pana Jacka Skwarskiego, która będzie reprezentowała nasz Powiat na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie.

Dyplomy i nagrody uczestnikom Starosta Marcin Paliński dziękując za udział wszystkim uczestnikom, a zwycięskiej drużynie życzył sukcesów na szczeblu wojewódzkim Olimpiady.

8 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy rozegrano 4. edycję turnieju piłki nożnej "Od Przedszkola do Old Boya". Rywalizowali ze sobą chłopcy z rocznika 2010 i młodsi.

W 4 Edycji turnieju piłki nożnej ,,Od Przedszkola do Old Boya’’ wystąpiły po dwa zespoły szkół nr 1, 2 i nr 3 w Nidzicy oraz szkoły reprezentujące nasz powiat w terenie SP Kozłowo, SP Janowo i Orzeł Janowiec Kościelny.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes Stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski który przywitał przybyłych gości i zawodników którym życzył wiele radości i sportowych emocji podczas zmagań turniejowych.

Wszystkim zespołom nagrody, statuetki, puchary, medale wręczali Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Dyrektor MOSiR w Nidzicy Patrycja Kawałko, Prezes Stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski, Dyrektor SP1 Artur Pacuszka, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Andrzej Arcyz.

Informację o wynikach można znaleźć pod linkiem: http://nidzica.wm.pl/632226,Od-Przedszkola-do-Old-Boya-Nidz…

Tekst: Gazeta Nidzicka
Zdjęcia: Gmina Nidzica

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów SpotkanieSamorzadowcyLuty oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Nowy tydzień rozpoczął się tradycyjnym już spotkaniem władz samorządowych Powiatu Nidzickiego z przedstawicielami gmin.

Wczorajsze spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw oraz propozycji przebudowy dróg w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

{gallery}SpotkanieSamorzadowcyLuty{/gallery}

Wczoraj, 6 lutego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2019 roku. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał przybyły gości, a następnie krótko omówił i scharakteryzował zadania i cele realizowane przez komendę w minionym roku.

W dalszej części spotkania Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg. Marek Augustynowicz oraz asp. sztab. Andrzej Osowski kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym przedstawili prezentację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Nidzickiego realizowanych w ciągu roku przez funkcjonariuszy komendy.

Podsumowując miniony rok bryg. Krzysztof Mierzejewski podziękował za współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, służbom współdziałającym oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

Starosta Marcin Paliński wyraził uznanie dla codziennej, sumiennej i ofiarnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nidzickiego, ratującej ich zdrowie, życie i mienie.

W wydarzeniu udział wzięli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Robert Fliciński, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, włodarze gmin Powiatu Nidzickiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i lokalnej prasy.