3 września nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy odbyły sie dożynki gminne, w których rolnicy oraz mieszkańcy dziękowali za tegoroczne zbiory. W dożynkach wziął udział Grzegorz Napiwodzki Starosta Powiatu Nidzickiego, Lech Brzozowski Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu, Członkowie Zarządu i Radni Rady Powiatu.

Podczas uroczystości Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy wręczył statuetkę dla Grzegorza Napiwodzkiego Staroście Nidzickiemu za Promowanie i Rozwój Obszarów Wiejskich m.in. za organizację wystawy hodowlanych koni zimnokrwistych w Janowie oraz za popularyzację hodowli koni zimnokrwistych.