23 września w sali widokowej nidzickiego zamku Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Waldemar Królikowski Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Bogdan Kalinowski Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, a także dyrektor firmy Skanska, która wygrała przetarg na przebudowę dróg podpisali umowę na dwa zadnia: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”, którego wykonawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz „Budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych”, którego wykonawcą są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Zadania te będą prowadzone jednocześnie. Łączna kwota obu przedsięwzięć wynosi niespełna 32 mln złotych.