Niedziela 4 grudnia była dniem świętowania Jubileuszu 15-lecia nidzickiego chóru Collegium Castellanum, prowadzonego od lat przez Przemka Rendę. Wśród zaproszonych gości byli Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu, Paweł Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Kumelski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie Powiatu Nidzickiego.

Uroczystość odbyła się w sali rycerskiej nidzickiego zamku. Po oficjalnym rozpoczęciu przed publicznością wystąpiły chóry CONCENTUS z Działdowa oraz PASJONATA ze Świętajna. Muzyczna część stanowiła zdecydowaną większość uroczystości. Po ostatnim utworze zaśpiewano tradycyjne „sto lat”.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w swoich życzeniach zawarł słowa Johanna Wolfganga Goethe „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”, razem z Elżbietą Góralską Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli list gratulacyjny oraz kwiaty wszystkim członkom chóru.

Na zakończenie uroczystości goście zostali zaproszeni do wspólnej degustacji okazjonalnego tortu.