22 grudnia 2016r po raz kolejny odbyło się spotkanie Wigilijne Władz Samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego. Na zaproszenie Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego w spotkaniu uczestniczyli: Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Elzbieta Górlaska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Nidzicy, Robert Radzymiński i Henryk Klimaszewski – Członkowie Zarządu Powiatu w Nidzicy, Waldemar Szymański – Wójt Gminy Janowo oraz Bożena Chmielewska – Przewodnicząca Rady Gminy w Janowie, Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo oraz Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie, Zbigniew Ambroziński – Przewodniczący Rady Gminy w Janowcu Kościelnym oraz Zofia Wielgus – Sekretarz Gminy Janowiec Kościelny

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowanie współpracy samorządów w 2016 roku.