Pan Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu w dniu 28 grudnia br. dokonał podsumowania działań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz przedstawił główne kierunki działań na 2017 rok realizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.

W odprawie uczestniczyli pracownicy realizujący te zagadnienia w urzędach gmin: Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz z powiatowych jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę Nidzickiego. W odprawie uczestniczył przedstawiciel Wojskowego Komenda Uzupełnień w Olsztynie Pan mjr Zbigniew Stakun.