Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu

Uwaga! Zgłoszeń do Konkursu dokonują dyrektorzy szkół.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu

Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela

Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur

Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego