27 stycznia ponad stu pracowników urzędów pracy oraz instytucji związanych z rynkiem pracy z województwa warmińsko - mazurskiego uczestniczyło w obchodzonym po raz siódmy Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Coroczne spotkanie stanowi okazję do szczególnego wyróżnienia i uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżnili się w codziennej pracy. Powołana przez Marszałka Kapituła przyznała Statuetki Marszałka wyróżniającym się powiatowym urzędom pracy w kategorii: „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2016": Wyróżnienie I stopnia (najwyższy tytuł) otrzymał PUP w Nidzicy.

Ważnym punktem wojewódzkiego spotkania było wręczenie dziewięciu nagród pieniężnych i trzydziestu wyróżnień-dyplomów indywidualnych z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina w dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. Wśród nagrodzonych znalazła się Lilla Olszewska, zastępca dyrektora PUP.