Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku przeprowadzi kwalifikację wojskową mężczyzn roczniaka 1998 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywa się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 10, w dniach od 13 lutego do 24 lutego 2017 roku od godz. 800.

Przed Powiatową Komisję Lekarską wezwano 205 mężczyzn rocznika podstawowego, 33 starszych i 7 kobiet.

Pan Starosta Grzegorz Napiwodzki wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie Panem ppłk Mariuszem Sztorc wizytowali rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nidzickiego.