18 lutego w świetlicy wiejskiej w Orłowie odbyło się spotkanie z okazji 10 - lecia Stowarzyszenia "OCAL".

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z Elżbietą Góralską Przewodniczącą Rady Powiatu w Nidzicy oraz Ryszardem Kumelskim Przewodniczącym komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie podziękowali za współpracę, gratulowali pięknego jubileuszu oraz wręczyli drobny upominek. Starosta złożył życzenia dalszego rozwoju stowarzyszenia.

Krystyna Łapa Prezes Stowarzysznia oraz Bożena Karwowska wręczyły Staroście pamiątkową statuetkę za pomoc w rozwój  oraz współpracę ze stowarzyszeniem.