W dniu 23 lutego 2017r. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki uczestniczył w spotkaniu szkoleniowo - edukacyjnym, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Celem spotkania było przypomnienie zarządcom i właścicielom nieruchomości o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych, a także wskazanie zarządcom na nieprawidłowości najczęściej występujące w budynkach. W ramach działań profilaktycznych pod kątem bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych zostały przypomniane sposoby usuwania zagrożeń.

W spotkaniu uczestniczył Pan Leszek Kiński Prezes Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.