Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 1358), przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn roczniaka 1998 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 10, w dniach od 13 lutego do 24 lutego 2017 roku od godz. 800.

Przed Powiatowa Komisja Lekarska stanęło 197 mężczyzn rocznika podstawowego, dwóch starszych i sześć kobiet, w tym jedna ochotniczka.

W obecności Pana Starosty Grzegorza Napiwodzkiego, podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Mariusz Sztorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji.

Pan Starosta podziękował za dostrzeżenie poprawy warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskowa.

W podsumowaniu uczestniczył również major rezerwy Jarosław Dotka.