21 marca 2017 roku Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki przekazał wszystkim gminom z terenu Powiatu Nidzickiego 60 rowerów turystycznych. Do każdego samorządu gminnego trafiło po 15 rowerów. Uroczyste przekazanie rowerów odbyły się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nidzicy, Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, Samorządowym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie. W porozumieniu z władzami gminnymi utworzono cztery bezpłatne wypożyczalnie rowerowe.

- Wypożyczalnie z tą ilością sztuk rowerów w sposób efektywny przyczynią się do poprawy zdrowia oraz do niwelowania problemów zdrowotnych – mówił Starosta podczas spotkań z samorządowcami.

W spotkaniach wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni Rady Powiatu w Nidzicy oraz pracownicy jednostek gminnych.

Rowery zostały zakupione w ramach realizacji programu „Promocji i profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.