Uroczyste obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha.

Po mszy delegacje złożyły wiązanki pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Następnie włodarze, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się na zamek na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w imieniu własnym oraz Jacka Kosmali Burmistrza Nidzicy – współgospodarza przywitał wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: prof. Ryszard Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Jan Śmietanko Dyrektor płk. Zbigniew Krajewski, kmdr Marek Justyna, płk. Andrzej Matuszak, mjr Dariusz Szorc – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, Józef Klucz Członek Zarządu LOK w Olsztynie, Tadeusz Hinc – Honorowy Członek Zarządu LOK w Olsztynie, ksiądz prałat Tadeusz Lewdarowicz, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Przewodniczących i Radnych Rady Powiatu, Rady Miejskiej w Nidzicy, Radnych Rady Gminy w Janowie, Janowcu Kościelnym i Kozłowie.

Przywitał również przedstawicieli związków kombatanckich, żołnierzy członków LOK, członków ZHP w Nidzicy, poczty sztandarowe, ugrupowania polityczne.

Po powitaniu nastąpiło wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej”, które w tym roku otrzymał Stanisław Rabczyński.

Następnie Krzysztof Grochowski Wicedyrektor ZSZiO wygłosił okolicznościowy referat, a następnie młodzież szkolna pod kierownictwem nauczycielek Aliny Czajki oraz Marleny Brzozowskiej zaprezentowała przedstawienie nt. historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.