Dnia 03.06.2017 roku w Jarzębinowym Amfiteatrze w Garncarskiej Wiosce odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim 2017. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania odebrali dyplomy z rąk Pani Elżbiety Góralskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu w Nidzicy, Pani Jolanty Tymińskiej – Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz Pana Marka Kaszubskiego – przewodniczącego Komisji Grantowej w ODL Nidzicki Fundusz Lokalny. Każdy z dotowanych miał okazję w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim pomyśle. W tym roku dofinansowano 18 wyjątkowych inicjatyw na kwotę 55.000 złotych.

 

Dofinansowane inicjatywy:

Realizator

Tytuł projektu

Centrum Doradcze Programów Pomocowych / Razem w Kamionce

Centrum kreatywnej zabawy Klockolandia

Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik

Integracja zaczyna się w sercu człowieka

Łyńskie Centrum Rozowju „AŁNA”

Pod jednym sztandarem

Nidzicki Ośrodek Kultury / Grupa Artystyczna SIGNUM

Świet(L)na sztuka - lightshow

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”

Tańczyć, śpiewać i malować to nie grzech.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

Nie jesteśmy sami, książki mamy 

Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „OCAL”

Projektujemy aktywne życie na wsi

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Nidzicy

Bądź pierwszy w Pomocy

Polski Związek Emerytów Rencistów i  Inwalidów – Oddział Rejonowy w Nidzicy / Aktywni razem

Nie tylko boisko – czyli PLOTKI przy bramce

Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Zarząd Koła PZN w Nidzicy

Integracja niewidomych poprzez kulturę, historię i przyrodę

Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

Łyna – czy tylko rzeka z łez dziewczyny?

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku

Karmik cudów wśród roślin

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”

Zobaczyć to co najważniejsze czyli sztuka operowania kamerą

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej / Akademicy

Letnia Akademia Umiejętności

Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”

Z wiatrakiem w tle – pomysłowi mieszkańcy szansą rozwoju sołectwa Borowe.  

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”

Razem możemy więcej

Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”

Chcemy widzieć, wiedzieć, umieć!

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP

Krzyżacki fechtunek