17 czerwca w miejscowości Rączki odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, które oficjalnie otworzyło remontowany odcinek dróg powiatowych. Modernizacja została zrealizowana dzięki wspólnym działaniom Powiatu Nidzickiego i Gminy Nidzica. Przebudowa dróg realizowana była w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, czyli dawnej „schetynówki”. Mieszkańcom zależało na remoncie tej drogi ze względu na bezpieczeństwo osób poruszających się po niej, dzieci bawiących się na placu zabaw czy zmierzających do szkoły. Całkowita wartość inwestycji to 2 054 151,39zł z tego dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 1 017 022,00zł wsparcie Gminy Nidzica w wysokości 518 666,40zł oraz środki własne Powiatu Nidzickiegow wysokości 518 462,99zł

Oficjalnemu przecięciu wstęgi towarzyszył festyn w miejscowości rączki. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji i ucztę. Wstęgę przeciął Grzegorz Napiwodzki Starosta Powiatu Nidzickiego, Elżbieta Góralska, Przewodnicząca Rady Powiatu, zastępca burmistrza Leszek Śpiewak, przedstawiciel Wojewody Marcin Domian oraz Jacek Dłuski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Uroczystemu przecięciu wstęgi towarzyszyli mieszkańcy Rączek.