Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.2 – „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zespół Opieki Zdrowotnej reprezentowała Agnieszka Malinowska Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych.

Wartość projektu wynosi: 914.505,00 kwota dofinansowania: 777.329,25 zł wkład własny ZOZ w Nidzicy: 137.175,75 zł.

Projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy uzyskał bardzo dobrą ocenę – 94,44% maksymalnej liczby punktów i stanowi kontynuację działań projektu realizowanego w latach 2013-2014 pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.