15 sierpnia 2017 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny św. Wojciecha w Nidzicy.

Po mszy delegacje złożyły kwiaty oraz zapalili znicze pad tablicą poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie kwiaty zostały złożone również na Cmentarzu Wojennym w Nidzicy.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu Nidzickiego, Generał Dywizji Zbigniew Czerwiński, Pułkownik Zbigniew Krajewski, Komandor Mark Justyna, Pułkownik Andrzej Matuszak, Mariusz Szorc - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, Witold Szepliński – Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Nidzicy, Pan Tadeusz Hinc – Członek Honorowy Warmińsko-Mazurskiej Organizacja Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo, Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo, Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie, Radni Rady Powiatu i Radni Rady Miejskiej.

Ponadto udział wzięli: Członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Nidzicy, Członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Członkowie Związku Sybiraków, Członkowie Związku Piłsudczyków RP Koło w Nidzicy, Członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Nidzicy, Członkowie Ligi Obrony Kraju Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Nidzicy oraz mieszkańcy Powiatu Nidzickiego.