Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu Działaj Lokalnie współfinansowanego między innym ze środków Powiatu Nidzickiego.

1. Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście” – „Z wiatrakami w tle – pomysłowi mieszkańcy szansą rozwoju sołectwa Borowe”

Szczepkowo Borowe słynęło kiedyś z wiatraków i dlatego mieszkańcy pragną aby to właśnie wiatrak były motywem przewodnim w ich miejscowości. Wiatraki będą stanowiły produkt turystyczny, a wieś z takim motywem przewodnim to doskonały sposób na integrację. Projekt rozpoczął się od warsztatów dla dzieci,  podczas których dzieci poznały metody działania i historię wiatraków. Następnie ze szklanych butelek i drewnianych patyków wykonały kolorowe wiatraki, które teraz zdobią świetlicę wiejską.

Celem zajęć było rozbudzenie w młodym pokoleniu zamiłowania do wiatraków.  Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd do wioski tematycznej oraz  wykonanie i ustawienie przed świetlicą wiejską wiatraka.

2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej – „Letnia Akademia Umiejętności”

24 czerwca 2017 r. na placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbył się piknik "Koło Jana" mający na celu kultywowanie zwyczajów i obrzędów świętojańskich. Plenerowa uroczystość miała charakter festynu rodzinnego, któremu towarzyszyły występy dzieci z kółka muzycznego. Program imprezy przeplatany był licznymi konkursami i zabawami m.in. na najpiękniejszy wianek świętojański.

Kolejnym etapem realizacji projektu było zorganizowanie zajęć dla dzieci. Przez dwa tygodnie (od 4.07 do 17.07) na uczestników letniego wypoczynku czekały różnorodne atrakcje. Zajęcia miały charakter rekreacyjno – sportowo – artystyczno – profilaktyczny. W zajęciach uczestniczyło około 60 dzieci. Zajęcia odbywały się przez 10 dni według ustalonego harmonogramu oraz oczekiwań i potrzeb dzieci uczestniczących. W ramach zajęć przeprowadzono:

- spotkanie z ratownikiem medycznym - Markiem Świderskim,

- turnieje sportowe (piłka nożna, zbijak, koszykówka),

- warsztaty plastyczne (zdobienie tkanin, malowanie farbami plakatowymi i akrylowymi, rzeźbienie w masie solnej),

- zabawy „dziadków” (gra w klasy, skakanie na mega skakance, toczenie obręczy),

- zabawy animacyjne prowadzone za pomocą chusty animacyjnej KLANZA,

- „talent show”.

3. Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy – „Nie jesteśmy sami, książki mamy”

W ramach realizacji projektu odbyły się już dwa spotkania wielopokoleniowe, na których wolontariusze w różnym wieku segregowali tematycznie posiadany przez stowarzyszenie zbiór książek. Przewieziono też częściowo do siedziby stowarzyszenia udostępnione przez Starostwo Powiatowe, niezagospodarowane książki po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej.

4. Nidzicki Ośrodek Kultury – Grupa Artystyczna SIGNUM – „Świet(L)na sztuka – lightshow

W ramach realizacji projektu rozpoczęła się intensywna praca z grupą młodzieży nad opanowaniem techniki związanej z obsługą rekwizytów kuglarskich, rozpoczęły się już pierwsze próby związanych z opracowaniem choreografii na potrzeby planowanego wydarzenia. Na tym etapie używane są jeszcze sprzęty treningowe, którym grupa dysponowała wcześniej. Cały czas trwają negocjacje warunków związanych z wykonaniem przez specjalistów rekwizytów świecących - materiałów niezbędnych do części warsztatów i występu. Zarówno członkowie grupy jak i młodzież nie może doczekać się kolejnego etapu projektu.