13 września br. Anna Osłowska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy oraz Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińko – Mazurskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.

Kwota dofinansowania projektu to 4 049 500,00zł.

Całkowita Wartość projektu to 12 373 160,22 zł.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki podziękował za zaangażowanie w przygotowanie projektu oraz gratulował pomysłu i dobrze przygotowanego wniosku złożonego przez ZOZ o dofinansowanie. Podziękował również Marszałkowi za przychylność Zarządu Województwa i akceptację projektu rozbudowy szpitala.

W uroczystości uczestniczył również Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu, Janusz Kwiatek, Robert Radzymiński oraz Henryk Klimaszewski Członkowie Zarządu Powiatu, Ryszard Kumelski Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, Waldemar Słupski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele samorządów z terenu Powiatu Nidzickiego: Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo, Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo, Bożena Chmielewska Przewodnicząca Rady Gminy w Janowie, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy.