Dzięki staraniom władz Powiatu Nidzickiego udało się pozyskać nieodpłatnie 350 ton destruktu, który pochodzi z drogi ekspresowej S7. Materiał wykorzystany jest do remontu 300 metrowego odcinka drogi powiatowej nr1973N Zagrzewo – Siemiątki.

Dzięki tym działaniom zostaną częściowo zaspokojone oczekiwania mieszkańców miejscowości Siemiątki. Poprawi się nawierzchnia drogi a tym samym będzie lepszy dojazd do ich posesji.