29 września br. odbyły się odbyły się  ćwiczenia taktyczno-bojowe, których głównym celem była organizacja współdziałania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze służbami ratowniczymi oraz specjalistycznymi grupami ratowniczymi PSP wchodzącymi w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej (Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego „Olsztyn” oraz Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo - Ratowniczą „Nidzica”).
Ćwiczenie rozpoczęło posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nidzickiego pod przewodnictwem Starosty Nidzickiego.

Następnie około godz.11.00 na terenie elewatora zbożowego Ceferta Sp. z o.o. w Nidzicy rozpoczęły się ćwiczenia ratownicze, które zakładały współdziałanie służb ratowniczych podczas katastrofy budowlanej. Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy.

Podczas ćwiczeń zrealizowano następujące zadania ratownicze:

- prowadzenie działań ratowniczych w obiektach wysokich,

- organizacja ratownictwa medycznego, w tym segregacja poszkodowanych podczas zdarzeń o znamionach wypadku masowego,

- ewakuacja osób poszkodowanych na wysokości z wykorzystaniem sprzętu oraz technik ratownictwa wysokościowego.

- działania poszukiwawczo-ratownicze na gruzowisku.

Przebieg ćwiczeń:

Ćwiczenia rozpoczął wybuch petardy, który spowodował uruchomienie służb ratowniczych i ewakuację pracowników.

Po dojeździe na miejsce strażacy musieli zmierzyć się ze zdarzeniem o charakterze wypadku masowego, który wystąpił na większym obszarze. Wkrótce do zdarzenia dołączyli nidziccy policjanci, ratownicy medyczni, kolejne jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP.

W trakcie zdarzenia ratownicy odnajdowali, uwalniali i ewakuowali grupy osób rannych, które znajdowały się w miejscach zadymionych, nietypowych bądź trudno dostępnych. Osoby ranne, w które wcielili się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy oraz pracownicy Cefetra żywo odgrywały realistyczne scenki pozoracyjne. Osoby te trafiały do punktu medycznego, w którym zaopiekowali się nimi ratownicy medyczni. W dalszym etapie nidziccy policjanci ustalili dane kontaktowe oraz personalia osób uczestniczących w zdarzeniu.

Po wstępnym zorientowaniu się w sytuacji ratownicy zauważyli osobę zwisającą na linie w okolicach jednego z silosów. Wkrótce okazało się, że na wysokości znajduje się także  kolejny poszkodowany. Była to okazja do współdziałania i ćwiczeń z jednostką z Olsztyna specjalizującą się w ratownictwie wysokościowym. Po wejściu na silos ratownicy SGRW Olsztyn zabezpieczyli i bezpiecznie ewakuowali obie osoby przy użyciu dwóch widowiskowych technik ratowniczych.

Kolejnym epizodem jaki został przećwiczony przez ratowników było zdarzenie na gruzowisku. Tym razem okazję do sprawdzenia swoich umiejętności mieli ratownicy z nidzickiej JRG. Funkcjonariusze wchodzący w skład SGPR Nidzica wspierani przez jednostki OSP przy użyciu geofonów skutecznie przeszukali gruzowisko, w którym prawidłowo zlokalizowali i zaznaczyli miejsce ukrycia urządzenia emitującego drgania.

Należy wspomnieć, że ćwiczenia zostały zaburzone przez zdarzenie na pobliskiej drodze krajowej nr 7. W efekcie część strażaków udała się do działań ratowniczych podczas rzeczywistego wypadku drogowego.

W efekcie prowadzonych ćwiczeń udało się skutecznie odnaleźć i zaopatrzyć wszystkich poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięli:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy
  2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (Zespół Ratownictwa Medycznego).
  3. Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy,
  4. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn (JRG 2 Olsztyn)
  5. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Nidzica (JRG Nidzica)
  6. Jednostki OSP KSRG powiatu nidzickiego (Janowo, Kozłowo, Sarnowo, Napiwoda, Janowiec Kościelny)
  7. Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Nidzickiego.
  8. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
  9. Cefetra Sp.z o.o. w Nidzicy
  10. Uczniowie ZSO im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy.