29 września br. odbyła się uroczystość z okazji 10 – lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nidzicy. W uroczystości udział wzięli Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu, którzy podziękowali za podejmowane działania na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji społeczności osób starszych.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem "Gaudeamus'. Następnie rozpoczęła się część oficjalna akademii, którą prowadził Ryszard Kumelski, założyciel i pierwszy prezes UTW.

Wśród zaproszonych gości byli: Elżbieta Kamińska Prezes Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Joanna Glezman przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, prof. Ryszard Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, dr hab. Andrzej Szmyt Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Tadeusz Iwiński, a także przedstawiciele jednostek samorządowych.