Już niedługo budynek po byłym Archiwum w Nidzicy może stać się prawdziwym centrum kultury. Takie plany mają, co do tego budynku władze miasta Nidzicy gdyż chcą utworzyć tam  MULTICENTRUM- interaktywne centrum nauki i technologii oraz muzeum I i II Wojny Światowej, a w przyszłości przenieść także Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną. Na taki cel można pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Jednak, aby to uczynić muszą posiadać prawo własności do nieruchomości.          

Już niedługo ten budynek może stać się własnością Gminy Nidzica. W miesiącu lipcu Pan Burmistrz zwrócił się do mnie, jako do organu, który zdecyduje o przyszłych losach nieruchomości, z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie obiektu, gdyż chciałby tam utworzyć Multicentrum mówi Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki.

Przypomnę, że budynek stanowi własność Skarbu Państwa, który do dnia 30 czerwca 2017r. był użyczony dla Archiwum Państwowego do przechowywania materiałów archiwalnych. Jednak w związku z likwidacją Archiwum w Nidzicy, poszukiwałem sposobu zagospodarowania tego obiektu – mówi Starosta. Najlepszym rozwiązaniem, w mojej ocenie, w ocenie Zarządu i Rady Powiatu jest propozycja złożona przez Pana Burmistrza. Jednak na rozdysponowanie budynku muszę uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody Warmińsko Mazurskiego.  Wojewódzki Konserwator wyraził już zgodę na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Nidzica. W celu przedstawienia pomysłu na zagospodarowanie tego pięknego zabytkowego budynku, w miesiącu sierpniu odwiedziłem Pana Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego i rozmawialiśmy o możliwości przekazania nieodpłatnie tej nieruchomości dla Gminy Nidzica. Także w sierpniu w imieniu Wojewody, oględzin obiektu dokonał Pan Stanisław Kowalski Zastępca Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dzięki tym wizytom Pan Wojewoda podjął bardzo szybko czynności zmierzające do przekazania nieruchomości i poprosił o określenie jej wartości. Takie stanowisko Pana Wojewody należy traktować, jako wstępną zgodę na dokonanie darowizny. Dzięki dobrej woli Pana Wojewody budynek nie zostanie sprzedany na cele komercyjne a zostanie przekazany nieodpłatnie dla Gminy Nidzica.  W obiekcie wartym około 5 milionów złotych, o powierzchni użytkowej 1732 m2, zostanie utworzone nowoczesne centrum kultury, z którego korzystać będą nie tylko mieszkańcy powiatu, ale i odwiedzający nas turyści.

- W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Sławomira Sadowskiego Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego i Pana Stanisława Kowalskiego Zastępca Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za wielką pomoc, zaangażowanie i wspieranie działań samorządu powiatowego i gminnego mówi Grzegorz Napiwodzki.