W trosce o uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańców z terenu Powiatu Nidzickiego, już we wrześniu 2017 r. Starosta Nidzicki rozmawiał z przewoźnikami o uruchomieniu połączenia komunikacyjnego na trasie Nidzica-Nidzica przez Załuski- Michałki-Bolejny-Żelazno- Orłowo-Łyna- Wietrzychowo oraz Szkotowo-Nidzica-Szkotowo przez Sławkę Wielką. 

Od wszystkich przewoźników otrzymywałem odpowiedź, że te linie są nierentowne tj. zbyt mała liczba osób korzystających z przejazdów.  – mówi Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.

Po wielu spotkaniach i rozmowach udało się władzom samorządowym Powiatu Nidzickiego przekonać PKS Mława i PPUH Marek Szpejna o utworzenie linii ogólnodostępnych na wyżej wymienionych trasach od dnia 2 listopada 2017 r.

 – Cieszę się, że problem dojazdu mieszkańców Powiatu został zrozumiany przez przewoźników i PKS Mława uruchomił połączenie na trasie Nidzica Nidzica przez Załuski – Michałki – Bolejny – Żelazno – Orłowo – Łyna – Wietrzychowo, a PPUH Marek Szpejna uruchomił połączenie na trasie Szkotowo Nidzica Szkotowo przez Sławkę Wielką.

 – Zwracam się, zatem z prośba do mieszkańców miejscowości, położonych wzdłuż linii autobusowych, aby korzystali z nich jak najliczniej. Jeżeli okaże się, że linie są nierentowne połączenia mogą zostać zlikwidowane dodaje Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.

Nazwa Lini: Nidzica - Nidzica przez: Michałki - Żelazno

                  Szkotowo - Nidzica - Szkotowo przez: Sławkę Wielką